Rixke Rail’s Archives

Accueil > Spoornieuws > Stouwen van kisten met breekbaar materieel

Stouwen van kisten met breekbaar materieel

mardi 7 février 2012, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Een incident, onlangs voorgekomen bij het vervoer van kisten met precisiemachines, zet er ons toe aan de aandacht van de verzenders te vestigen op enkele principes die dikwijls uit het oog verloren worden, voor het vastzetten, stouwen en verpakken bij het laden van goederen.

Figuur 1 toont een wijze van gebrekkig vastzetten die dikwijls voorkomt en vaak oorzaak is van ernstige schade.

Fig. 1.
Onwrikbaar vastzetten (af te raden)

De afzender heeft gemeend goed te doen met de kisten los van elkaar te plaatsen. Zij zijn aan het grondvlak vastgezet met 4 keggen (2 per rijrichting). De klant heeft hier blijkbaar het zg. systeem van “onwrikbaar” vastzetten aangewend. Dat systeem moet zoveel mogelijk vermeden worden voor een breekbaar of zwaar goed. De zendingen per spoor staan inderdaad normaal bloot aan krachten in de langsrichting, eigen aan het exploitatiestelsel van de spoorweg. De schok die een onwrikbare lading ontvangt, heeft tot gevolg :

 1. Wanneer de keggen afgerukt zijn :
  de kisten komen los te staan, kunnen verschuiven en zelfs tegen elkaar aanstoten.
  Zulks kan beschadiging van het goed veroorzaken en zelfs de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen.
 2. Wanneer de keggen aan de schok weerstaan, kunnen twee gevallen zich voordoen :
  1. de kisten zijn onwrikbaar blijven staan, doch de inhoud is beschadigd.
   De kracht van de schok dient opgevangen door de inhoud van de kist en vandaar risico van beschadiging ingeval het materieel in de kist ontoereikend of niet rationeel is verpakt.
  2. De kisten kantelen. Zulks doet zich inzonderheid voor wanneer de kisten tamelijk hoog zijn en het grondvlak kleine afmetingen heeft. De gevolgen er van zijn vaak niet te overzien.

Elke lading moet zo rationeel mogelijk geschieden. Het vastzetten, stouwen en verpakken mag niet op goed geluk af geschieden, doch moet het resultaat zijn van een intelligente studie van de kwestie.

Figuur 2 toont de aan te raden wijze van vastzetten. Hoe gebeurt zulks ?

Fig. 2.
Soepel vastzetten van middelzware kisten (de kisten tot één geheel verbinden met planken of met bandijzer)
 1. de kisten tegen elkaar aan zetten ;
 2. de kisten met planken of bandijzer tot één enkel blok verbinden ;
 3. zijdelingse glijhouten plaatsen waarbij er voor gezorgd wordt dat de wrijving zo groot mogelijk is. De zijdelingse glijhouten moeten een heel eind voorbij de kopkist uitsteken ;
 4. de opvangkeggen moeten ver genoeg af staan.

Er wordt aanbevolen glijstukken in de langsrichting onder de kisten te plaatsen.

Fig. 3.
Soepel vastzetten van middelzware kisten (beste manier)

Figuur 3 toont aan hoe de kisten in dergelijke gevallen best worden vastgezet.

Voordelen van het voorgestelde systeem.

 1. Bij schokken beweegt het geheel en wordt de kracht dus niet overgezet op het goed, doch op het ondervlak van de kisten (of de glijstukken) alsook op de zijdelingse glijhouten ;
 2. de kisten kunnen niet kantelen omdat zij tot een geheel verbonden zijn ;
 3. slechts na verscheidene schokken zou het geheel tot tegen de opvangkeggen kunnen komen.

Bron : Spoornieuws, nr 2, april 1964