Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Rollend materieel > Treinen > De Koninklijke Trein

De Koninklijke Trein

P. Frenay, eerste ingenieur.

lundi 28 juillet 2008, par rixke


De eigenlijke koninklijke trein bestaat uit drie rijtuigen : het salonrijtuig, het restauratierijtuig en het slaaprijtuig.

Het salonrijtuig wordt normaal door de Vorst of de vervoerde personaliteit bezet. Ruime deuren met dubbele vleugels, voorafgegaan van een intrekbare trap, geven toegang tot de erehal. Langs de ene kant leidt deze hal naar het particulier salon van de Koning, waar een werktafel en een rustbed zijn opgesteld ; achter dit salon ligt een toiletkamer met stortbad en een aanrechtkeuken. Langs de andere kant biedt de hal toegang tot het grote salon, voorzien van beweegbare zetels, dat gans de ruimte van het rijtuig in beslag neemt en omgeven is door zeer brede vensternissen. Achter dit salon leidt een zijgang naar drie afdelingen bestemd voor de dignitarissen die tot het gevolg van de Koning behoren ; in elke afdeling vinden wij een zitbank met drie plaatsen, die in een bed kan omgevormd worden, een linnenkast en een toilet met warm en koud water. Dit rijtuig draagt op elke zijwand het purperkleurige wapenschild van de Belgische koninklijke Familie.

Het particulier bureau van de Koning.

Het restauratierijtuig omvat een grote eetkamer met twaalf plaatsen en een kleme eetkamer met vier plaatsen ; de vaste tafels zijn met parket belegd en de zetels zijn met varkensleer overtrokken. Dank zij een grote keuken en een aanrecht keuken kan elk volledig gerecht gereedgemaakt en opgediend worden. De gang naar de kleine eetkamer geeft ook toegang tot drie afdelingen die overeenstemmen met die ingericht in het salonrijtuig.

Het slaaprijtuig omvat twee koninklijke kamers waarvan de bedden opgesteld zijn in de lengterichting van het rijtuig. Naast elke kamer ligt een volledige badkamer en een afdeling voor de kamerdienaar of het kamermeisje. De twee kamers geven uit op een salon dat ook als ontbijtkamer dient ; het ontbijt kan gereedgemaakt worden in de aanrechtkeuken die zich in het uiteinde van het rijtuig bevindt. In dit rijtuig vinden wij nog twee afdelingen die overeenstemmen met die ingericht in het salonrijtuig.

Het grote salon.

Elk rijtuig, waarvan de lengte - buiten de buffers - 23,32 m meet en de tarra ongeveer 65 ton bereikt, is uitgerust met een klimaatregeling. De ingeblazen lucht wordt, volgens het geval, afgekoeld door een ijs batterij of verwarmd door een batterij die met stoom, elektriciteit of gasolie kan werken. Het warme en het koude water worden onder drukking verdeeld. De gloeiverlichting werd in lijsten aangebracht. De binnen versiering werd flink verzorgd maar is toch van een soberheid van allerbeste smaak. Het uiterlijk verschilt merkbaar van dat der gewone metalen rijtuigen van de N.M.B.S. : de bekledingen van de zijwanden dalen lager af, de banden, onder de vensters en langs de rand van het dak, zijn verchroomd en de kopdeuren, van een bijzonder maaksel, zijn gemerkt met de koninklijke kroon.

Buiten deze drie rijtuigen, waarvan het binnenaanzicht een homogeen geheel vormt, omvat het koninklijk park een vierde rijtuig, rijtuig nr 4 genaamd, en twee pakwagens.

Een gezicht in de lengte op het salonrijtuig.
Men bemerkt het grote salon, de hal en het bureau van de koning.

Het rijtuig nr 4 is een klassiek RIC-rijtuig ; in het midden ervan werd een volledig van de gang afgezonderd salon ingericht. Het is bestemd voor het gevolg van de Koning.

Van de pakwagens is er een uitgerust voor het vervoer van het materieel van het Hof (vaatwerk, levensmiddelen, reisgoed, enz.) terwijl de andere bestemd is voor de diensten van de N.M.B.S.

Niet al deze voertuigen komen noodzakelijk voor in de samenstelling van een koninklijke trein ; deze samenstelling wordt immers bepaald door het Hof naargelang van de bestemming van de trein en de belangrijkheid van het gevolg van de Koning.

De grote eetkamer.

Wij moeten hier niet bijvoegen dat de rit van een koninklijke trein aan een uiterst nauwkeurige voorbereiding wordt onderworpen zowel door de Exploitatie als door het Materieel. Tot nog toe werd deze nauwkeurigheid immer beloond. De koninklijke treinen, die de laatste tijd talrijk waren, reden immer zonder enige andere geschiedenis dan de poging om, onderweg, zoveel mogelijk de vertraging in te lopen die soms, bij vertrek, opgelegd werd door de niet te vermijden onvoorziene omstandigheden die met officiële ontvangsten gepaard gaan.

De N.M.B.S. is zeer trots op de eer die haar te beurt valt wanneer zij de officiële verplaatsingen van Z.M. de Koning kan verzekeren, maar tevens om de voldoening die Z.M. haar dikwijls, bij het uitstappen uit de koninklijke trein, heeft willen uitdrukken.


Bron : Het Spoor, december 1960