Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > In Memoriam > Een vriend heeft ons verlaten

Een vriend heeft ons verlaten

Paul Pastiels.

mardi 2 septembre 2008, par rixke

Phil Dambly

Met groot verdriet vernamen wij dat onze vriend en medewerker van weleer, de heer Phil Dambly, op 3 september jongstleden overleden is. Hij was een zelfstandig tekenaar-illustrator en actief lid van de werkgroep Spoorweghistorici. Bovendien schreef hij voor ons tijdschrift talrijke artikels over de spoorweg, die verschenen onder de rubrieken « Van Sporeghem jr. » en « Locomotieven uit alle windstreken ».

Phil Dambly werd geboren in Wellin op 20 juni 1929. Zelf zei hij hierover : « Ik ben geboren op het ogenblik dat ook de locomotieven type 5 en 35 van de NMBS het levenslicht zagen. Zij waren, net als ik, geen serieproducten ! ». Vanaf zijn prille jeugd voelde hij zich onweerstaanbaar aangetrokken tot deze « stoomgoden ». Hij had eveneens een zwak voor de lokale treintjes van de Groep van Wellin en de statige verschijning van de krachtige machines in het station van Rochefort of in de tractiewerkplaats van Jemelle. Sindsdien koesterde hij een grote passie voor het spoor, in het bijzonder voor het tractiematerieel. Zijn belangstelling ging eveneens uit naar de luchtvaart en het militaire materieel uit de tweede wereldoorlog.

« Voor de gewone sterveling was de stoomlocomotief hét symbool van de spoorweg, hoewel hij in wezen een vervoermiddel per spoor is, ongeacht de tractiewijze. De waardigheid van een rijdende locomotief liet niemand onverschillig. Hij blijft de krachtigste onder de machines, belichaamt snelheid en natuurlijke kracht. Hij gebruikte warmte als krachtbron, maar vereiste van de bestuurders en hun onafscheidelijke medewerkers, de stokers, al hun kundigheid om hun dienstregeling te volgen en de honger van zijn vuurmond (...) te stillen. » Onze spoormannen, in het bijzonder de bestuurders en de stokers, kennen de auteur van deze bloemrijke regels goed, want zij hebben vreugde beleefd aan « Onze onvergetelijke stomers ». Dit boek kreeg in 1965 de prijs van de directeur-generaal van de NMBS. Ook daarna zat Phil Dambly niet stil en met een ongeëvenaard doorzettingsvermogen en Ardense koppigheid herschreef, bewerkte, verbeterde en stileerde hij grondig de inhoud van zijn eerste, door ons uitgegeven werk. Dankzij de beroemde delen I en II van « Vapeur en Belgique » (enkel in het Frans), respectievelijk in 1989 en 1994 gepubliceerd door Ediblanchart, beschikken alle aanbidders van de goddelijke stoommachine over een echte en waardevolle encyclopedie van de Belgische stoomtractie, vanaf zijn oorsprong (1835) tot zijn laatste prestaties (1966). We danken Phil Dambly dan ook van ganser harte voor dit monumentale werk ! Onze vriend heeft nu zijn eeuwige reis aangevat. De laatste rookkringels van zijn onafscheidelijke sigaar hebben zich in de lucht vermengd met de laatste rookpluimen van onze stoomlocomotieven. Dit vroegtijdig overlijden komt voor ons des te harder aan omdat hij bezig was met de voorbereiding van een schitterend werk, nl. « Diesel in België... » !

Alle spoormannen en zijn vrienden betuigen hun innige deelneming aan zijn geliefde echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel sterkte.

10.018