Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Recensie > De geboorte en de ontwikkeling van de belgjsche staatsspoorwegen en van de (...)

De geboorte en de ontwikkeling van de belgjsche staatsspoorwegen en van de privaatmaatschappijen

lundi 28 mai 2012, par rixke

Met deze brochure, uitgegeven naar aanleiding van 150 jaar spoorwegen in België, wil de heer J. Vandenberghen, hoofdingenieur van de directie M de geleidelijke ontwikkeling van een bijzonder dicht spoorwegnet wat nader belichten.

Zo werd in een eerste fase door de Belgische Staat een primair spoorwegnet aangelegd dat de grote steden met elkaar verbond ; een initiatief dat weldra door de private nijverheid werd overgenomen en kwam er een echt spinneweb van geconcessioneerde spoorlijnen tot stand. Tijdens de teruggang die er op volgde, werd het rollend materieel van die maatschappijen in het wagen- en rijtuigenpark van de staat opgenomen. De lezer begrijpt dus meteen hoe het komt dat het rollend materieel van de Belgische Staatsspoorweg uit zoveel verschillende types van wagens en rijtuigen bestaat.

De brochure bevat 8 hoofdstukken. Achtereenvolgens worden het ontstaan van de spoorweg, de eerste spoorweg op het vaste land, de opkomst van de spoorwegen in de andere Europese landen en de groei van het Belgische spoorwegnet van 1835 tot 1845 beknopt behandeld. Verder wordt aandacht besteed aan het tijdperk van de concessies verleend aan de private nijverheid, de nieuwe baanvakken geopend tussen 1846 en 1926.

De bedrijfsresultaten van de spoornetten tijdens de eerste 25 jaar en deze van het jaar 1861 vormen het einde van deze interessante 32 bladzijden tellende brochure - kostprijs 100 fr. - die zowel kleur en zwart-wit illustraties alsook enkele kaarten bevat. De heer Vandenberghen heeft ook nog een andere publikatie op zijn actief staan, voorlopig alleen in het frans te verkrijgen. De brochure “Histoire des chars, carrosses, voitures et leur suspension” beschrijft, zoals de titel reeds zegt, de geschiedenis en evolutie van bankwagens, koetsen en wagens en van hun ophanging door de eeuwen heen.

koets gebruikt rond 1760 lussen Parijs en Versailles

De zwart-wit illustraties en de vele tekeningen - een 60-tal - maken van deze 130 bladzijden tellende publikatie een waardevol document. Kostprijs 300 fr. Beide brochures zijn verkrijgbaar aan het loket van de Directie A (Inlichtingenbureau betreffende aanbestedingen - Frankrijkstraat 89 1070 Brussel, in het Spoorwegmuseum Brussel-Noord of door overschrijving van het overeenstemmende bedrag op rekeningnummer 000-0249600-19 van de Directie A - bureau 81-51.