Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Infrastructuur > Station > Brussel-Schuman

Brussel-Schuman

D. Depaemelaere.

lundi 13 août 2012, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Sedert het gemotoriseerd vervoer gestadig toeneemt, zijn de agglomeraties van belangrijke steden het toneel van tijdrovende opstoppingen die het wegverkeer schier volledig stilleggen. Ondanks de maatregelen die te zijnen gunste getroffen werden, ontsnapt ook het gemeenschappelijk vervoer niet aan deze ergerende toestand. Zowel het tram- als het busverkeer ondervinden hierdoor dagelijks aanzienlijke en chronische vertragingen, vooral dan tijdens de drukke piekuren.

Om de verzadigde wegen gedeeltelijk te ontlasten en de vertragingen van het gemeenschappelijk vervoer te voorkomen, bestaat de doeltreffendste maatregel erin dit vervoer aan het wegverkeer te onttrekken, wat in feite neerkomt op het bouwen van een metro. De metro is een stadsspoorweg die, en dat is wel zijn voornaamste kenmerk, over een afzonderlijke baan beschikt. Naargelang de plaatselijke omstandigheden kan die baan ondergronds, gelijkgronds of bovengronds zijn.

In de Brusselse agglomeratie is men, enkele jaren geleden, begonnen aan de bouw van een metronet, waarvan de eerste fase op 17 december in dienst gesteld werd. Het huidige net omvat een gedeelte van de Oost-Westlijn en een gedeelte van de kleine Ringlijn.

De Oost-Westlijn van het metronet kruist :

  • onze Noord-Zuidverbinding, ten noorden van het station Brussel-Centraal ;
  • de lijn 161 Brussel-Noord - Namen, tussen het station Brussel-Noord en Brussel-Leopoldswijk, in de onmiddellijke nabijheid van het Schumanplein.

Het is normaal dat de reizigers op die kruisingspunten de mogelijkheid geschonken wordt om van het ene transportmiddel op het andere over te stappen.

LEGENDEN

  1. in- en uitgang van het N.M.B.S.-station.
  2. spooronderdoorgang.
  3. toegang van de metro tot het N.M.B.S.-station.
  4. toegang van het N.M.BS.-station tot de doorgang voor voetgangers.
  5. doorgang voor voetgangers onder de Wetstraat.
  6. uitgang van de metro naar de voetgangersdoorgang.
  7. toegang van de metro tot het N.M.B.S.-station.

Voor het eerste kruisingspunt heeft men, naast het spoorwegstation, een metrostation kunnen bouwen. Een identieke oplossing kon niet in overweging genomen worden voor het kruisingspunt van de metro met de lijn Brussel - Namen : de afstand tussen het metrostation, gelegen aan het Schumanplein, en het spoorwegstation Brussel-Leopoldswijk is te groot. Bovendien moest men rekening houden met het feit dat de omgeving van het Schumanplein en de Wetstraat een belangrijk administratief centrum vormt, waar o.a. de administratie van de E.E.G. gevestigd is. Derhalve werd een nieuw spoorwegstation gebouwd - Brussel-Schuman - dat zowel de functie vervult van aansluitingsstation met de metro als die van aankomst- en vertrekstation voor de beambten werkzaam in het administratief centrum.

overlangse doorsnede in de aslijn van de Wetstraat.

Dit spoorwegstation en het metrostation aan het Schumanplein vormen één enkel ondergronds geheel, met verschillende verdiepingen die onderling met vaste trappen en roltrappen verbonden zijn.

Op peil-3, d.i. ongeveer 13 m onder het straatpeil, bevinden zich de metrolijn en de metroperrons. Peil-2 (8 m onder het straatpeil) werd gereserveerd voor het spoorwegstation en de gemeenschappelijke wandelzaal voer metro en spoor. PeiI-1 (een viertal meters onder het straatpeil) doet dienst als voetgangersdoorgang, met toegangen naar de gemeenschappelijke lokettenzaal.

niveau van het station van de N.M.B.S.

Het eigenlijke spoorwegstation is een volledig doorgangsstation. De twee perrons, een voor elke richting, zijn volledig in de tunnel aangelegd en onderling verbonden met een spooronderdoorgang.

De hoofdin- en uitgang van het spoorwegstation sluit onmiddellijk aan op het perron van het spoor “richting Namen” ; hij verbindt dit perron rechtstreeks met de gemeenschappelijke lokettenzaal, waar zich ook de nodige instellingen bevinden voor de verkoop van spoorkaartjes.

Een tweede “in- en uitgang” van het spoorwegstation bevindt zich “kant stad” en geeft rechtstreeks toegang tot het perron van het spoor “richting Brussel-Noord”. Deze bijkomende toegang is vooral nuttig tijdens de piekuren. Het gebruik ervan is uitsluitend bestemd voor reizigers die reeds in het bezit zijn van een vervoerbewijs.

niveau van het station van de Metro (M.I.V.B.).

Het station is uitgerust met moderne technische middelen voor de aankondiging van de treinen, namelijk aanwijstrommels en een volledige geluidsinstallatie.

Sedert de opening van Brussel-Schuman, stoppen er ongeveer 100 reizigerstreinen ; dit aantal zal, in de mate van het mogelijke, aan de behoeften aangepast worden. Men kan dus gerust stellen dat, op het gebied van de spoorbediening van de Brusselse agglomeratie, een nieuwe en gunstige stap gezet werd.


Bron : Het Spoor, januari 1970