Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Geschiedenis > Getuigen van gisteren > Getuigen van gisteren : Buitengewone vervoeren

Getuigen van gisteren : Buitengewone vervoeren

P. Pastiels.

vendredi 5 septembre 2008, par rixke

Te allen tijd heeft de spoorweg beschikt over een voordelig tuig om goederen te vervoeren. Zijn snelheid, de grote vervoerscapaciteit van zijn treinen, de betrekkelijk lage kostprijs van de zendingen die men hem toevertrouwde, maakten hem weldra tot een geduchte concurrent voor het wegvervoer en de binnenscheepvaart. Het Beheer van de Spoorwegen liet niets onverlet om een cliënteel te bevredigen die steeds talrijker en veeleisender werd. Om concurrerend te blijven, diende het zijn materieel voortdurend aan te passen aan de behoeften en aan de bestendige evolutie van de industrie. Thans wordt het probleem hoe langer hoe acuter ; als gevolg van de specifieke aanvragen van de cliënteel, groeit het wagenpark voortdurend aan en ontstaat er een verbazende verscheidenheid van rollend materieel.

Bij het doorbladeren van ons prentkaartenalbum klimmen we vandaag even op tot de aanvangsjaren van die revolutie op het gebied van het spoorwegvervoer.

Reeds ten tijde van « La Belle Époque » kon je her en der op ons net speciale wagens zien. Onder die wagens, welke de naam van hun depotstation droegen, citeren we de gesloten wagens die, naargelang hun bijzondere kenmerken, gebruikt werden voor het vervoer van voedingsmiddelen tussen Chiasso en Oostende (Oostende), ijs en vis met bestemming naar Frankrijk (Oostende), schapen (Aarschot, Walcourt), reisduiven, varkens - geslachte - naar Parijs (Brugge), vroege groenten en fruit (Groenendaal, Namen...), paarden... Er bestond eveneens een reeks platte wagens voor het vervoer van mijnschachtbeschoeiingen (Montignies), marmeren gesteenteplaten (Philippeville...), zware massa’s (die met behulp van lengen geladen werden), halve vliegwielen (Ans)...

In Tubeke wonen we het laden bij van een grote gietijzeren kuip op een indrukwekkende platte wagen met draaistellen. Ofschoon het station over een krachtige mechanische hijskraan beschikte, dienden heel wat vakbekwame bedienden bij deze delicate operatie behulpzaam te zijn. Bij zijn aankomst op de goederenkoer bezorgde onze reizende fotograat de werklieden een ogenblik verpozing toen hij ze even kiekte aan de voet van het voorwerp dat hen heel wat last berokkende.

De spoorwegen begrepen spoedig dat een nauwe samenwerking onder de verschillende vervoerwijzen zich opdrong en in feite zeer heilzaam zou zijn.

Zo konden, dank zij het spoor, heel wat firma’s, gespecialiseerd in verhuizingen hun actieterrein uitbreiden. In een rangeerstation, heeft onze vriend fotograaf een verhuiswagen vereeuwigd. (Zoals hij daar gestouwd staat op een platte wagen, mag hij wel beschouwd worden als de voorloper van de transcontainer). Bestemming : Rome ! Paarden zouden hun vracht heus niet met zoveel gemak over de Alpen getrokken hebben.

Dat het bier al zo lang een nationale drank is, mag, voor een gedeelte wellicht, op rekening van het spoor geschreven worden ! Deze vaten bier, opgestapeld in de vertrekhal van een brouwerij, zullen misschien de dorst lessen van een of andere droogstoppel... Langs het perron wachten gesloten wagens op hun lading blond en bruin gerstenat. O tempora ! O mores ! riep Cicero in zijn tijd reeds uit, maar sedertdien zijn « de tijden » en « de zeden » blijkbaar niet veel veranderd !

Nog een knalprestatie op het actief van onze Spoorwegen. Drongen kent die dag een buitengewone bedrijvigheid. Een menigte arbeiders schijnen hun handen vol te hebben met een boomstam van 13 m lengte, geladen op twee platte wagens : voor de timmerlui uit de streek zal er de eerste dagen wel geen gebrek aan grondstof zijn.

In Hemiksem werden zopas de stoomketels geleverd die voor de plateelbakkerijen onontbeerlijk zijn. Een reis zonder verwikkelingen : het spoor ondervindt niet de minste moeite om dit delicate uitzonderlijk vervoer netjes voor mekaar te brengen.

We besluiten deze rondblik op het spoorwegvervoer tijdens « La Belle Époque » met het beeld van een trein voor zware artillerie. Denk nu maar niet dat we je hiermee een staatsgeheim verklappen. Nog niet zo lang geleden diende de spoorweg geregeld militaire transporten uit te voeren. Hij heeft dat steeds in alle eer en deugd gedaan. De wagens met verlaagde vloer - met verscheidene draaistellen - worden thans voor heel wat vreedzamere doeleinden gebruikt.

Vandaag de dag zijn de uitzonderlijke vervoeren helemaal geen zeldzaamheid meer zodat ze nog nauwelijks de nieuwsgierigheid opwekken van de lanterfanters of van een fotograaf die een of ander sensationeel plaatje wil schieten.


Bron : Het Spoor, december 1971