Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Infrastructuur > Tunnel > Zo maar een tunnel

Zo maar een tunnel

lundi 7 janvier 2013, par rixke

Tunnels zijn in een spoorweglandschap een normaal verschijnsel. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je ze zo maar ontmoet in b.v. een streek die o.m. bezongen wordt om haar vlakheid. Wie evenwel wat verder kijkt dan zijn neus lang is, ontwaart aan de horizon van dat vlakke land toch wel enige verhevenheid die de ambities van sommige beoefenaars van de wielersport flink afkoelt. Inderdaad, ergens in de verre buurt van die zogenaamde “muur” moeten de NMBS-treinen door een tunnel.

Het pleit niet voor onze geografische kennis van het spoornet dat wij tot heden onkundig waren van het bestaan aldaar van een dergelijk kunstwerk. Het troost ons evenwel te vermoeden dat er in verband met die tunnel nog meer onwetenden rondlopen, want anders zou de Gewestelijke VVV Vlaamse Ardennen het wel niet nodig hebben geacht het feit als een “curiosum” in haar toeristische folder te vermelden. Wij citeren : “De tunnel onder de Spichtenberg is de enige tunnel die men in het Vlaamse land aantreft. Hij verbindt het dal van Ronse met de Scheldevallei over een lengte van 450 meter. Hij dagtekent uit de jaren 1862/1863 en deed tijdens de tweede wereldoorlog tijdelijk dienst al schuilplaats voor de Duitse Rijksmaarschalk Göring”.

Ter informatie van nieuwsgierige toeristen voegen we daar nog aan toe dat dit historische kunstwerk gelegen is op de lijn 86 Gent-St.-Pieters - Ronse, dichtbij de treinhalte Louise-Marie, d.i. het grondgebied van de gemeente Nukerke.

Het ontgoochelde ons enigszins dat John Marshall “vergat” dit record in zijn genre te vermelden in “Het groot Guinness Treinenboek” dat we in ons februarinummer voorstelden.

Maar ja, de honderd tunnels die hij wel vermeldt zijn alle 5000 meter en meer lang. Daaronder is er zelfs een Nederlandse, nl. de tunnel van Schiphol, op de lijn Leiden - Amsterdam : hij meet 5780 meter en werd in 1981 geopend. En zeggen dat de bodem boven de Moerdijk nog vlakker is dan ons vlakke land !

Nu we het toch over die kunstwerken hebben, willen we graag vertellen dat tunnels zich om zeer uiteenlopende redenen kunnen onderscheiden : de ene is de eerste spoorwegtunnel ter wereld, de andere de eerste tunnel onder water, nog een andere de langste onder water liggende spoorwegtunnel van Amerika ; verder heb je nog de langste spoorwegtunnel in een hoofdlijn, de langste dubbelsporige onderwaterspoorwegtunnel ter wereld, de langste spoortunnel van Canada, de moeilijkst aan te leggen tunnel in Amerika, de langste tunnel in Europa ten noorden van de Alpen, de langste tunnel op de lijnen van de Franse Spoorwegen, de langste spoortunnel in Nieuw-Zeeland, de langste spoortunnel in Argentinië, Chili, Zuid-Afrika, de meest beruchte tunnel van Australië, de spoorlijn met het grootste aantal tunnels...

Dat alles en nog meer vind je met enige commentaar en illustratie in de rubriek “Spoortunnels” van het hoger aangehaalde boek.

Die opsomming mag je natuurlijk wel ontzag inboezemen, maar ze hoeft je heus geen tunnelcomplex te bezorgen. Immers alle verhoudingen in acht genomen is de tunnel die je op bijgaande foto kunt bewonderen zo niet beroemd, dan toch berucht, als je begrijpt wat wij bedoelen...


Bron : Het Spoor, januari 1983