Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Buitenland > De spoorwegen van Finland

De spoorwegen van Finland

lundi 25 février 2013, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

 Het net

De eerste spoorlijn, van Helsinki naar Hämeenlinna, werd ingewijd in maart 1862 ; binnen minder dan een jaar zullen de Finse Staatsspoorwegen dus hun honderdste verjaardag vieren.

Ook in Finland breekt het einde van het tijdperk der stoomlocomotieven aan... Dit is het laatste HR 1-model van stoomlocomotief gebruikt voor de reizigerstrafiek.

De spoorwijdte is er dezelfde als in Rusland, d.i. 1.524 millimeter.

HR 2, baandiesellocomotief gebouwd in Finland. 1.950 pk, tractievermogen 1.500 ton. Voor het ogenblik worden deze locomotieven, ten getale van 20, hoofdzakelijk gebruikt voor de expres-trafiek. Later zullen zij dienen voor de goederentrafiek.

In 1900 bedroeg de lengte van het net 2.650 kilometer ; in 1939 bereikte ze nagenoeg 5.500 km. Na de oorlogen van 1939-1944 tussen de U.S.S.R. en Finland, werd het net, door de afstand van grondgebied, 1.300 km korter. Voor het ogenblik telt het nagenoeg 5.300 km ; meer dan duizend kilometer spoor werden dus in Finland gelegd op 16 jaar tijd.

Diesellocomotief VR 11 gebouwd in Finland. Deze locomotief heeft 840 pk en haar tractievermogen bedraagt 800 tot 900 ton. De VR 11, waarvan er 55 in omloop zijn, is hoofdzakelijk een rangeerlocomotief, maar zij kan ook voor de normale trafiek gebruikt worden.

Er bestaan in dit land maar twee private spoorbanen ; het zijn lijnen met smalspoor die over een lengte van ongeveer 70 km lopen.

Een licht motorrijtuig gebouwd in Finland. 170 van deze rijtuigen verzekeren ongeveer 50 % van de reizigerstrafiek.

 Materieel

Na de oorlog werd het materieel grondig vernieuwd. Het aantal wagens bedraagt 27.000. Er zijn nog veel oude voertuigen in omloop, maar, in de loop van de laatste jaren, werd een grote hoeveelheid platte wagens van 19 ton gebouwd en verscheidene speciale wagens. Het bouwprogramma voorziet een jaarlijkse produktie van 1.500 wagens gedurende de drie volgende jaren. Het aantal rijtuigen bedraagt 7.500. Dit materieel wordt eveneens vernieuwd, vooral voor de bediening van de grote lijnen, zowel wat de dagrijtuigen als de slaaprijtuigen betreft.

Voor het vervoer van de produkten der houtindustrie, de voornaamste van het land, heeft men de laatste jaren wagens van 19 ton gebouwd ; zij hebben zijdelingse pijlers die met een lossingsmechanisme kunnen neergelaten worden. Het laden en lossen gebeurt vooral mechanisch. Op de foto geschiedt dit met behulp van een kraan die een hefvermogen van 12 ton heeft.

De Finse Staatsspoorwegen beschikten, op het einde van 1960, over 650 stoomlocomotieven, 20 zware baandiesellocomotieven, 170 lichte diesellocomotieven en 170 lichte rijtuigen met dieselmotor. Er zijn ook nog 25 motorwagens in omloop.

De Finse Staatsspoorwegen hebben 10 speciale wagens van het “Gliederwagen”-type (Duitse Bondsrepubliek) aangekocht, waarvan het dak of het dak en de wanden afgenomen kunnen worden. Die voertuigen zijn geschikt voor het vervoer van papier en van schilhoutplaten. De bewerkingen van het lossen en laden verlopen snel. Indien de proeven positieve resultaten opleveren, zullen deze wagens ook in Finland gebouwd worden.

De Staatsspoorwegen hebben een ontwerp voorgelegd dat de elektrificatie voorziet van 990 kilometer spoorweg om het hoofd te bieden aan de toename van de goederentrafiek ingevolge de machtige ontplooiing van de Finse industrie.

De veiligheidstoestellen van de Finse Staatsspoorwegen werden gemoderniseerd. Op het ganse net blijft men door relais gecontroleerde wissels aanleggen. Het toestel dat men op de foto bemerkt is een Siemens-constructie, de modernste van de Staatsspoorwegen.

 De bewezen diensten

In Finland verzekeren de spoorwegen 50 % van het goederenvervoer en 20 % van de reizigers trafiek. Vooral de houtindustrie geeft veel werk aan de spoorwegen ; het grootste gedeelte van de transporten van papier, cellulose en gezaagd hout geschiedt per spoor.

 Sociale Werken

Het personeel van de Staatsspoorwegen telt 32.000 bedienden.

De spoormannen hebben hun geneesheren ; het net is onderverdeeld in gewesten voor medische hulpverlening, waarvan sommige beschikken over polyklinieken. De radiografie is verplichtend.

Men bouwt ook nieuwe stations. Het meest recente en het modernste is dat van Kouvela.

De Finse spoormannen genieten ruime faciliteiten op het stuk van de woonstgelegenheid (huur tegen gematigde prijzen, hypothecair krediet...).

De Staatsspoorwegen hebben, na de tweede wereldoorlog, verscheidene gebouwen met een volledig modern comfort voor hun personeel opgericht.

Een grote aandacht gaat naar de vrije-tijdsbesteding ; talrijke groepen van spoormannen ontvangen toelagen.

Het excursiecentrum van de Finse Staatsspoorwegen ligt in het noorden van Finland in een pittoreske omgeving. Op de foto bemerkt men het restaurant, waarvan de werken zopas beëindigd waren. Het andere excursiecentrum ligt in Fins Lapland.

Het personeel beschikt ook nog over twee excursiecentrums en over een zeker aantal vakantiehuizen.


Bron : Het Spoor, augustus 1961