Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Buitenland > 10 jaar samenwerking tussen Marokkaanse en Belgische spoorwegen

10 jaar samenwerking tussen Marokkaanse en Belgische spoorwegen

J.-J. Dubuisson.

lundi 3 avril 2017, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Hoewel de twee landen in van elkaar gescheiden continenten liggen en een verschillende geschiedenis hebben, zijn er tussen België en Marokko heel wat meer gemeenschappelijke punten dan op het eerste gezicht zou blijken. Ze horen thuis in de categorie “kleine landen” die zich hardnekkig inzetten voor het welzijn van hun bevolking zonder de wereldorde op zijn kop te willen zetten. Beide hebben een strategische geografische ligging die ongetwijfeld een troef vormt in handelsbetrekkingen.

Zonder het taal- en cultuureigen van beide landen op enige manier opnieuw ter discussie te stellen, beroepen de twee staten zich op de francofonie, wat op het gebied van taalgebruik en intellectuele gevoeligheid ertoe leidt dat ze, als ze al niet dichter bij elkaar komen, toch veel gemakkelijker onderling contacten leggen,

Hoewel sommigen er nu een sport van maken de inderdaad betreurenswaardige faits-divers van een minderheid in België gevestigde Marokkanen in de verf te zetten, moet er tegelijkertijd ook hulde worden gebracht aan de overgrote meerderheid Maghrebijnen die voortdurend blijk geven van hun bereidwilligheid om zich te bevrijden van moeilijke economische omstandigheden en zodoende bijdragen tot de ontwikkeling van het gastland en hun land van herkomst.

Bekijken we de spoorwegen apart, dan zien we dat vele elementen ertoe bijdragen dat de twee netten bijzondere banden smeden.

Er zijn uiteraard gelijkaardige exploitatie-omstandigheden en, voor het personeel, de overtuiging tot een broederschap te behoren die de grenzen negeert.

Afgezien van deze voor alle netten gemeenschappelijke kenmerken, zijn er talrijke mogelijkheden tot toenadering tussen NMBS en ONCF.

De lengte van de netten, de verplichtingen die te maken hebben met de bevolkingsdichtheid en de aard van de goederen zorgen ervoor dat de methoden en oplossingen die werden gekozen om gelijkaardige problemen op te lossen ongetwijfeld meer op elkaar gelijken dan degene die de voorkeur krijgen bij SNCF of DB, met hun uitgebreide infrastructuren.

Bovendien hebben ze een identieke spoorbreedte (wat niet dikwijls voorkomt in Afrika) en is de stroomvoorziening van de elektrische tractie dezelfde (3 000 volt gelijkstroom),

België is traditioneel een land dat rollend materieel bouwt en daarom is het voor ons van vitaal belang om nieuwe afzetmarkten te zoeken opdat onze produkten concurrentieel blijven.

Marokko van zijn kant wil over een uitrusting beschikken die hoge prestaties levert ; het heeft er dus voordeel bij gebruik te kunnen maken van een vooruitstrevende technologie die haar waarde heeft bewezen en waarbij er ook nog een betrouwbare service wordt geboden. Technologische steun of gewoon uitwisselen van ervaringen : hoe dan ook de toenadering tussen de NMBS en ONCF is tien jaar geleden begonnen.

Elektrische locomotief van scif

In het begin bleef het bij zuiver commerciële verrichtingen, maar stilaan begonnen de twee netten dit strikte handelsaspect uit te bouwen tot wat uiteindelijk een echt veelzijdig partnerschap is geworden.

In tien jaar tijd is de ONCF bij de NMBS uitgegroeid tot een partner voor samenwerking.

Er zijn structuren opgezet die als het ware gestuurd worden door een “gemengde samenwerkingscommissie”, bestaande uit de twee directeurs-generaal en hun medewerkers die er het meest bij betrokken zijn. Die groep vergadert regelmatig, afwisselend in Marokko en België. Met het oog op de studie van de noden van de ONCF, de opvolging ervan, de organisatie van de opdrachten en het vastleggen van de agenda van de gemengde commissie ontmoet de NMBS-coördinator tweemaal per jaar zijn Marokkaanse collega in Rabat, alsook de directeur-generaal en de directeurs van de ONCF.


Bron : Het Spoor, april 1992