Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Buitenland > De ONCF in het kort

De ONCF in het kort

lundi 17 avril 2017, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [français]

Tijdens de jaren vlak na de onafhankelijkheid, in 1956, hebben de Marokkaanse spoorwegen een inspanning geleverd om de infrastructuurwerkzaamheden uit te breiden, hun uitrustingen te diversifiëren en hun “vloot” te moderniseren.

Het ging er niet alleen om de boot van de technologische veranderingen niet te missen, maar het kwam er vooral op aan te beantwoorden aan de behoeften waaraan een land moet voldoen om los te komen uit de economische stagnatie.

Vanuit dit standpunt is het te begrijpen waarom de meeste aandacht ging naar het verwezenlijken van projecten waarmee de vaste installaties voor de fosfaatproduktie, de belangrijkste deviezenbron voor het land, konden worden aangevuld en ontwikkeld.

Vervolgens begon de ONCF met de noodzakelijke aanpassing van haar diensten aan de eisen van het reizigersverkeer, waarbij belangrijke inspanningen werden geleverd om die verkeerscategorie te promoten.

3h mei 1984 werd met behulp van Belgisch materieel gestart met de exploitatie van de pendelsneltrein (TNR), die met een snelheid van 160 km./u. Casablanca en Rabat verbindt. Bovendien heeft de ONCF talrijke “comforttreinen” in omloop gebracht met een rechtstreekse heen-en terugverbinding op dezelfde dag tussen de provinciehoofdplaatsen en de administratieve hoofdstad.

Momenteel staat het moderniseringsbeleid voor de stations bovenaan op de agenda.

Het beste voorbeeld hiervan is het station Rabat-Agdal, dat een nieuwe levensruimte is geworden voor de hele buurt.

De ONCF is ook van plan haar inspanningen voort te zetten om haar klanten een kwaliteitsprodukt te kunnen aanbieden. Zo wordt er vandaag aan belangrijke projecten gewerkt :

  • het aanleggen van een bedieningsspoor naar de luchthaven Mohammed V, waarvoor in de marktstudies sprake is van een potentieel van 2,5 miljoen reizigers ;
  • de spoorverdubbeling tussen Rabat en Kenitra, een belangrijke fase in de verdubbeling van de volledige lijn Casablanca - Fez ;
  • de volledige vernieuwing van verouderde bovenleidingen die niet meer beantwoorden aan de technische vereisten van de verhoogde rijsnelheid.

De nadruk moet ook worden gelegd op andere investeringen, meer bepaald voor seininrichting en telecommunicatie.

Maar wat bij de ONCF bijzondere zorg krijgt, is nl. de opleiding. Er zijn een tiental centra in de belangrijkste spoorwegknooppunten van het land voor personeelsopleiding (cursussen, stages en seminaries) in bijzondere spoorwegtechnieken, alsook in uiterst gesofisticeerde methoden voor beheer in de arbeidsorganisatie. Stages in het buitenland, waaraan de NMBS actief deelneemt, vormen een aanvulling op de opleiding ter plaatse. De ONCF gaat er ook prat op een vooraanstaande rol te spelen in de industrie van het land, vooral via haar dochtermaatschappij SCIF (Société Chérifienne de l’Industrie Ferroviaire),

Gedurende vete jaren legde die maatschappij zich alleen toe op de bouw van tremelwagens voor het vervoer van fosfaat.

Vanaf 1984 is SCIF als gevolg van de verdragen om de overdracht van technologie begonnen met de bouw van rijtuigen, voor het vervoer van reizigers dus.

Gestimuleerd door het succes van die onderneming is de firma begonnen aan de constructie van de eerste locomotief van Marokkaanse makelij.

Gelijktijdig met de bovengenoemde acties levert de ONCF een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de toeristische sector. Naast prestigieuze vestigingen in de belangrijkste toeristische centra heeft de ONCF ook het initiatief genomen voor de oprichting van een hotelketen voor de gemiddelde klant.

Die activiteiten worden door een dochteronderneming gecommercialiseerd. Ondanks de omvang van haar technische en commerciële activiteit, wil de ONCF ook zorg besteden aan de levenskwaliteit van haar personeel.

Ze heeft een ambitieus programma opgezet voor de bouw van duizenden eengezinswoningen voor rekening van haar bedienden.

Dit programma wordt des te meer gewaardeerd omdat er in de bouwsector een zware crisis heerst.


Bron : Het Spoor, april 1992