Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Personeel > Uitvindingen van spoormannen > Albert Gillissen, bankwerker-uitvinder

Albert Gillissen, bankwerker-uitvinder

lundi 10 juin 2013, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Een werkman die belang stelt in zijn werk is een gelukkig werkman : zijn beroepsleven heeft een zin. Hij neemt niet alleen een mild aandeel in de bloei van de maatschappij om recht te hebben op de voordelen die zij hem solidair verschaft, maar ontwikkelt tevens zijn persoonlijkheid en wordt alom geëerd.

Albert Gillissen, van het depot van Schaarbeek, heeft deze waarheden op een gans persoonlijke manier bewezen.

Kent gij de Teloc-apparaten ? Dat zijn snelheidsmeters die op alle baanlocomotieven voor komen en die talrijke gegevens, zoals het diagram van de snelheid, de afgelegde weg, de rittijden en de stilstandtijden, op band opnemen.

De Maatschappij beschikte over geen automatische inrichting om na te gaan of die belangrijke toestellen goed of slecht werkten. Albert Gillissen, die een zwak heeft voor horlogewerk, stelde een proefbank op die een controle met de hand mogelijk maakte. Maar hij was hiermede niet tevreden. Zes maanden lang werkte hij thuis aan de plannen van een automatische inrichting die hij uitgedacht had. De Directie M.A. had hem ondertussen vrijheid van handelen en de nodige kredieten toegestaan.

Zijn uitvinding werd een juweeltje van elektrotechniek, waarmede al de avarijen van de Teloc-apparaten vlug kunnen ontdekt worden. Zo wordt de veiligheid op onze lijnen nog verhoogd.

De Maatschappij heeft deze keurbediende beloond en hem verlof verleend om, gedurende acht dagen, zijn technische kennissen te gaan aanvullen in Zwitserland waar de Teloc-apparaten vervaardigd worden.

Albert Gillissen is met nieuwe plannen van die reis teruggekomen : hij wil nu een toestel bouwen voor het reinigen van de Teloc-apparaten.

Hij heeft trouwens reeds een andere uitvinding afgewerkt : een toestel waarop de machinist het lijnprofiel, dat hij de eerstvolgende 20 km zal doorlopen, kan lezen. Dit apparaat werkt voorlopig nog met de hand, maar Albert Gillissen zal het automatisch doen werken zodat het door de Teloc geleid wordt...


Bron : Het Spoor, februari 1957

Foto’s G. Delise