Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Personeel > Een menselijk document

Een menselijk document

vendredi 3 octobre 2008, par rixke

Rangeerder

Bij deze foto gaat het hem niet om de figuur van de kranige spoorman die voor fotograaf Pierre Koekkoek poseerde, maar wel om het uniform van rangeerder dat hij met een zekere trots schijnt te dragen.

Een familiedocument, uiteraard, dat iets vertederends heeft omdat het een heerlijk moment losweekt uit een prozaïsche werkelijkheid, maar ook een historisch document dat ons toont hoe een rangeerder, in de jaren 1875-1880, bij de uitoefening van zijn ambt gekleed ging.