Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Personeel > Uitvindingen van spoormannen > Désiré Vranckx en Georges Scieur verbeteren de gereedschappen

Désiré Vranckx en Georges Scieur verbeteren de gereedschappen

lundi 16 décembre 2013, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

  Sommaire  

 Te Aarschot

Het uitnemen en terugplaatsen van de overhittingselementen van de locomotieven is, in al onze locomotievendepots, een dikwijls voorkomend, zeer lastig en zelfs gevaarlijk werk.

Voor twee bankwerkers zonder bijkomende hulp is dit werk moeilijk uit te voeren.

Om een enkel element te herstellen moeten vaak een, twee tot drie rijen elementen uitgenomen worden, op de vloer gelegd, aldaar hersteld en daarna teruggeplaatst.

Door hun speciale vorm zijn deze elementen moeilijk te hanteren en verwekken ze dikwijls ongevallen.

Om deze moeilijkheden te verhelpen heeft meestergast eerste categorie Désiré Vranckx van het locomotievendepot Aarschot en zeer praktisch platform ontworpen en samen met bankwerker E. Van Rompay gebouwd.

De elementen worden uit de locomotief gehaald, op het platform gelegd door de twee bankwerkers, aldaar door hen hersteld en daarna teruggeplaatst.

Het versjouwen van de elementen op de vloer en tijdens het terugplaatsen ervan in de locomotief wordt aldus uitgeschakeld.

Zo wordt de veiligheid bij de uitvoering van dit werk aanzienlijk verbeterd zonder dat een beroep moet gedaan worden op bijkomende arbeidskrachten.

Het platform zelf, uitgevoerd in oude buizen, kan zeer vlug opgebouwd worden. Het kan na gebruik samengeplooid en op wieltjes van het ene naar het andere spoor gevoerd worden.

Een werkelijke vondst is eveneens het samenbrengen van al het gereedschap : sleutels, stopblokken, heftoestellen, naamplaatjes, enz., op een vaste plaats met aangepaste slogans.

Na het einde van het werk kan de meestergast met één oogopslag vaststellen of al het gereedschap op zijn plaats staat en niet bleef rondslingeren in de schouwkuilen en sporen.

Meestergast Vranckx heeft nog andere uitvindingen op zijn actief :

  1. Een toestel voor het plaatsen en vervangen van de afdichtingsvoeg tussen de transmissie en de compressor bij de motorwagens T. 602-603 ;
  2. Een toestel voor bet uittrekken van de aandrijftappen 409 K 37 van de compressor type K105 uit de transmissie van M.W. 603.

In beide gevallen is de veiligheid ermee gediend en worden aanzienlijke besparingen verwezenlijkt.

 Te Salzinnes

Toen de C.W. Salzinnes opnieuw belast werd met de herstelling van zekere typen van locomotieven, waaronder de typen 29, voelde Georges Scieur, een planningman van de draaiwerken die vroeger zelf een uitstekend draaier was, zich “diep bekommerd”. Dat is de uitdrukking die hijzelf gebruikt om het onbehaaglijk gevoelen te beschrijven dat hem bekroop wanneer hij zag hoe zijn werkmakkers zich afsloofden tijdens zekere bewerkingen.

Georges Scieur, die alleen maar de lessen van het lager onderwijs gevolgd heeft, maar tijdens een drie en dertig jaar lange, uitstekende dienst zijn opmerkingsgave en praktische schranderheid flink ontwikkelde, dacht dat het nooit te laat is om de handen uit de mouwen te steken en begon na te denken over de problemen die hem “bekommerden”. Weldra vond hij verscheidene gereedschappen uit waardoor de produktiviteit kan opgevoerd worden en de vermoeienis tevens verminderd.

Zo ontwierp hij twee nieuwe toestellen die, met een volledige veiligheidswaarborg, een verbetering aanbrengen aan :

  • het gereedschap dat gebruikt wordt om de Hunt Spillersegmenten van de locomotieftypen 1, 29 en 40 te bewerken ;
  • het gereedschap waarvan men zich bediende om de zuigerringen van de stoomverdelingsschuif van het locomotieftype 29 af te werken.

De plaats ontbreekt ons voor een omstandige beschrijving van al de technische verbeteringen die ontsproten aan zijn uitvindersgeest. Maar door onze foto’s kan men zich een oordeel vormen van een andere verwezenlijking van Georges Scieur. Op de eerste foto bemerkt men hoe de draaier Plumier een kegelvormige stop in het hart van een as drijft met een zware hamer. Deze werkwijze was lastig en gaf geen voldoende veiligheidswaarborgen. Wanneer een cilindervormige stop moest ingedreven worden, dan moest de as zelfs tot bij een hydraulische pers verplaatst worden door een reeks tamelijk gevaarlijke behandelingen.

Om deze moeilijkheden en risico’s te verhelpen, kwam Georges Scieur op een zeer eenvoudig idee : de tappen doen indrijven door een revolverhamer die rust op een aangepaste steun. Onze tweede foto, waarop de uitvinder van het nieuwe systeem eveneens voorkomt, toont deze vereenvoudiging.

De Maatschappij heeft Georges Scieur beloond en zijn werkmakkers zijn hem erkentelijk omdat hij het werk minder vermoeiend en minder gevaarlijk maakte.


Bron : Het Spoor, september 1959