Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Technieken > Radioverkeer toegepast op de factage

Radioverkeer toegepast op de factage

H. Vandevelde.

lundi 17 février 2014, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

De spoormannen van de Exploitatie hebben zich immer ingespannen om het oponthoud van de goederenwagens in de vormingsstations in te korten en, met dit doel, doen zij, sedert verscheidene jaren, proefnemingen met de technieken die hun worden voorgesteld om de duur van de trieer- en vormingsbewerkingen te verminderen. Elke tijdwinst heeft, inderdaad, als gevolg, niet alleen een vluggere bediening van de klanten, maar tevens een verhoging van het vervoervermogen van een bepaald aantal wagens en, dientengevolge, een vermindering van de exploitatiekosten. Zo hebben studies van de Dienst E.S. reeds geleid tot het gebruik van het radioverkeer tussen de seinhuizen en de rangeerlocomotieven.

Sedertdien, hebben de diensten E. en E.S., ten einde de duur van de bewerkingen nog meer in te korten, in enkele grote vormingsstations, een systeem van radioverkeer tussen het factagebureau en de stationsfacteurs in de sporen op de proef gesteld.

Gewoonlijk, lopen de stationsfacteurs elk stel af, vóór de triëring en na de vorming, om, wagen per wagen, verscheidene aanduidingen (bestemming, lading, enz.) op te nemen ; zij schrijven deze aanduidingen in op bulletins, bestemd voor de factage, waar de definitieve documenten worden opgemaakt. Moeten wij er de aandacht op vestigen dat het opstellen van de bulletins in volle baan, bij regenweer of hevige kou, grote moeilijkheden meebrengt voor de bedienden ? De tijd nodig om deze documenten in te vullen, om ze naar het bureau te dragen en om ze over te schrijven vertraagt, bovendien, het triëren der reeksen.

In de stations waar de proeven doorgaan, is elke stationsfacteur uitgerust met een draagbaar zend- en ontvangtoestel dat radiotelefonisch in verbinding staat met het factagebureau. In plaats van aantekeningen van elke wagen te nemen, dicteert hij de inlichtingen aan een werkmakker in het bureau, die rechtstreeks de nodige documenten opmaakt. De stationsfacteur kan de reeks dus vlugger aflopen en, wanneer hij het einde ervan bereikt, zijn de documenten voor het triëren of voor het vertrek gereed. Bovendien, kan de stationsfacteur, desgevallend, dadelijk herbeginnen met het dicteren van de inlichtingen betreffende een andere reeks.

De techniek van het radioverkeer heeft, bijgevolg, de werkomstandigheden van de bedienden verbeterd en de snelheid van de trafiek verhoogd.

De gebruikte uitrustingen werken op frequenties van omstreeks 32 MHz (golflengte van ongeveer 10 m) ; zij zijn volledig draagbaar. Hun gewicht beloopt nagenoeg 5 kg. De vooruitgang van de techniek op het gebied van de “transistors” zal, binnen enkele jaren, toelaten dit gewicht tot minder dan 2 kg te herleiden.


Bron : Het Spoor, maart 1960