Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Buitenland > Wist ge dat ?

Wist ge dat ?

lundi 29 septembre 2014, par rixke

  Sommaire  

 India.

Nieuwe lijn van Chandrapoera naar Bondamunda.

De grootste lijn die in India sedert de onafhankelijkheid in 1947 werd aangelegd, zal in 1964 voltooid zijn. Het gaat hier om een zeer belangrijke verbinding, van het kolen-ijzertype, van 300 km lengte tussen de koolmijnen van Zuid-Bihar en de fabrieken van Roerkela en Bhilai, gelegen op de lijn van het Gewest Zuidoost Howrah (Calcutta) Nagpoer. De lijn heeft een spoorbreedte van 1,67 m.

 Zwitserland.

De uitbreiding van de Lötschberglijn.

Tot nog toe omvatte de 83,6 km lange lijn Thun-Brieg (BLS) slechts 9,8 km dubbel spoor tussen Thun en Spiez. Thans wordt het tweede spoor gelegd tussen de zuidelijke ingang van de tunnel van Hondrich, nabij Spiez, en Frutigen, over een afstand van 11 km. Sedert 11 december is het dubbelspoor reeds in dienst gesteld tussen Hondrich-Zuid en Reichenbach (5,8 km). De stations Heustrich en Mülenen werden voorzien van moderne inklinkingstoestellen en van perrons die langs spooronderdoorgangen kunnen bereikt worden. Men hoopt dat het dubbel spoor tot Frutigen einde 1964 zal kunnen in dienst gesteld worden.

De tunnel van Balerna.

De tunnel van Balerna, gelegen op de in aanbouw zijnde lijn die, van dat station uit, de goederentreinen uit het noorden zal in staat stellen rechtstreeks naar het trieerstation van Chiasso te rijden, is 550 m lang. De nieuwe verbinding verlaat de hoofdlijn ten noorden van het station Balerna en loopt naar de toegangsbundel van het trieerstation langs een regelmatige helling van 21 ‰. Het hoogteverschil bedraagt 24 m. De tunnel doorkruist de “Dosso” van Balerna op een maximale diepte van 38 m.

 U.S.A.

Een trein die 3.000 km/h kan halen.

Professor G.V. Foa, geboren te Turijn waar hij zijn doctorstitel behaalde, thans directeur van de afdeling luchtvaarttechniek van het Polytechnisch Instituut Renssealer (New York), bestudeerde voor rekening van het Amerikaanse leger een baanbrekende manier voor bliksemsnel vervoer te land. Het project zou binnen een tiental jaren kunnen gerealiseerd worden. Het systeem bestaat in het aanbrengen op de bestaande sporen van een grote buis waarin voertuigen — projectielen — zich zouden voortbewegen alsof het vliegtuigen in volle vlucht waren, dit onder inwerking van een combinatie van een straalmotor met een motor met inwendige verbranding of met een elektrische motor.

Voertuig met luchtkussen dat door sporen geleid wordt.

De Levacar is een gestroomlijnd voertuig dat voortbewogen wordt door een gasturbine en boven de grond wordt gehouden door de lucht van een straalmotor. De geleiding wordt verzekerd door twee vierkante rails. Precies op het vlak van die rails komt de ontsnappende lucht terecht die een gasvormige strook verwekt welke het voertuig draagt en de wielen vervangt.

De Levacar, met rail-geleiding, verschilt van de andere voertuigen met luchtkussen door het feit dat deze laatste boven de grond gehouden worden op een betrekkelijk aanzienlijke hoogte die meer dan een meter kan bereiken, terwijl de Levacar over een luchtlaag van enkele tientallen millimeters dikte glijdt die slechts een gedeelte van haar onderste vlak bedekt.

Tot heden werd nog maar een Levacar beproefd die een persoon vervoerde. Een plan voor een voertuig van 200 personen ligt ter studie. Het is derwijze opgevat dat het tegen een snelheid van 240 km zal kunnen rijden over een afstand van 150 tot 160 km in een dichtbevolkte streek. Het zou uitgerust worden met twee turbomotoren van 650 pk voor de voortstuwing en van twee straalmotoren van 650 pk voor de handhaving boven het spoor. Het opstellen van de voortstuwingstoestellen aan elk uiteinde zou het rijden in beide richtlijnen mogelijk maken. Een afstand van 160 km zou aldus in 42 minuten kunnen afgelegd worden ; rekening houdend met het in- en uitstappen der reizigers, zou de duur van de rit niet meer dan een uur mogen bedragen.

De leiders van de Amerikaanse Spoorwegen volgen met belangstelling de studies en proeven betreffende de Levacar. De toekomst zal uitwijzen welke de praktische mogelijkheden van dat originele rijtuigtype zijn.


Bron : Het Spoor, maart 1964