Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Infrastructuur > Kolenvoorraden

Kolenvoorraden

lundi 17 novembre 2014, par rixke

Kolen- en cokesvoorraden worden, op ons net, wel eens opgeslagen in de nabijheid van sommige gebouwen of seinhuizen. Men moet deze handelwijze wel dulden wanneer het niet mogelijk was de bestellingen tot de ruimte der kelders te beperken. Wanneer het evenwel noodzakelijk is stocks in openlucht aan te leggen, kan men dit toch met orde, methode en netheid doen, derwijze dat de brandstof niet in de sporen of op de verkeerspaden rondgestrooid ligt.

Slordige kolenhopen schaden het nette voorkomen van onze installaties en geven soms de indruk van verkwisting, bovendien betekenen ze een werkelijk gevaar voor ongevallen.

Een weinig initiatief om wat afgedankt materiaal te vinden (betonnen platen, perronboorden, deksels van geulen, enz.) en een kleine inspanning om het weer te gebruiken zijn voldoende om een ordelijke massa te bekomen en aldus kleine parken te vormen met behoorlijke boordsels die men zelfs kan wit maken met kalk.

Een weinig initiatief, een kleine inspanning... Resultaat : een mooi en blijvend bewijs van goede smaak en veiligheidsgeest.


Bron : Het Spoor, oktober 1965