Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Tussen sein en wissel > Tussen sein en wissel

Tussen sein en wissel

lundi 29 juin 2015, par rixke

Sedert eind mei rijden de treinen van Brugge naar Knokke — en omgekeerd — niet meer via Lissewege en Zeebrugge, maar via Dudzele. Een en ander is het gevolg van de bouw van een zeesluis voor schepen tot 125 000 ton te Zeebrugge. Die zeesluis komt naar alle waarschijnlijkheid in de loop van september in dienst.

De spoorbrug over het Boudewijnkanaal gezien vanaf het dak van het seinhuis. Op de achtergrond buigt de spoorlijn af richting Brugge.

Het nieuw, dubbelsporig tracé begint bij de vertakking Brugge-Zeehaven Vorming en eindigt bij het station van Heist. Het tracé is met zijn lengte van 10 594 m 140 m korter dan de oude route via Zeebrugge.

Het omleggen van de spoorlijn Brugge — Knokke maakte volgende werken noodzakelijk :

 • Bouw van een halfhoge klapbrug over het Boudewijnkanaal te Dudzele. Deze klapbrug werd op dinsdag 15 maart jl. onderworpen aan een belastingsproef met vier diesellocs van de serie 51, elk 117 ton zwaar ;
 • Bouw bij deze brug van een gebouw voor brugbediening en seinpost ;
 • Bouw van twee kokerbruggen ten behoeve van het Schipdonk- en Leopoldkanaal ;
 • Grondwerken voor weg- en spoorbedding ten zuiden en ten oosten van het industriegebied ;
 • Aanbrengen van ballast en plaatsen van de sporen ;
 • Elektrificatie en seinwerken ;
 • Bouw van een tractieonderstation.

Binnenkort wordt gestart met het opbreken tussen Heist en Zeebrugge, ter hoogte van de zeesluis, van het oude enkelsporig baanvak. Waar eens treinen reden, zullen binnen afzienbare tijd schepen varen.

Samen met het nieuw tracé kwam ook het tweede spoor tussen Knokke en Heist in dienst zodat de spoorlijn Brugge — Knokke nu over haar hele lengte dubbelsporig is. Dit zal de regelmaat van de treindienst zonder enige twijfel ten goede komen. De lijnsnelheid bedraagt voor het hele traject 120 km/u.

De stalen klapbrug over het Boudewijnkanaal te Dudzele wordt asymmetrisch belast.

De aanleg van een tweede spoor over een lengte van ongeveer 2 km bracht volgende werken met zich :

 • Bouw van een onderdoorgang voor reizigers in de stopplaats Duinbergen ;
 • Aanpassing van seininrichting en stationsinstellingen te Knokke en Heist ;
 • Aanpassing van de bedding en aanleg van het tweede spoor tussen Knokke en Heist en aanpassing van de seininrichting ;
 • Elektrificatie van het nieuw aangelegd tweede hoofdspoor ;
 • Aanleg van een tweede perron te Duinbergen ;
 • Installatie van een sectioneerpost te Knokke ;
 • Buitendienststelling van het seinhuis te Heist.

En wat gebeurde er met het dubbelsporig baanvak tussen Brugge-Zeehaven Vorming en Zeebrugge ? Dat blijft gewoon in dienst voor zowel goederen- als reizigersverkeer. De reizigerstreinen Kortrijk — Roeselare — Brugge rijden voortaan naar en van Zeebrugge. Het station Zeebrugge blijft voorlopig op zijn huidige plaats behouden.

Een kiekje met archiefwaarde, op 15 maart jl. gemaakt vlakbij het station Heist. Volledig rechts de voormalige enkelsporige lijn naar Zeebrugge, op de voorgrond de nieuwe, toen nog niet aangesloten en nog niet geëlektrificeerde lijn naar Brugge.

Eind dit jaar zal uit de BN-fabriek te Brugge het eerste van acht elektrische drierijtuig-treinstellen voor de Marokkaanse spoorwegen rijden. Vóór de zomer 1984 moeten alle acht drietjes aan de Office national des chemins de fer du Maroc (ONCFM), de Marokkaanse spoorwegmaatschappij, geleverd zijn.

De acht Marokkaanse driedelige elektrische treinstellen zijn zowel uiterlijk als wat de techniek betreft identiek aan onze wijnrode elektrische tweerij tuigtreinen van de serie 300, de zogeheten “Breaks”, waarvan wij er in totaal 140 stuks in huis krijgen.

Met het Marokkaanse treinorder is een bedrag gemoeid van 800 miljoen fr. BN zorgt voor het mechanische gedeelte en de montage, ACEC voor het elektrisch gedeelte.

De ONCFM bestelde in ons land niet enkel nieuw materieel. Bij de NMBS werden 106 stalen rijtuigen van het type K1 aangekocht (88 B’s en 18 BD’s). In de jaren 1933 tot 1935 bouwde de NMBS in haar eigen werkplaatsen 342 K1-rijtuigen. In onze volgende aflevering publiceren we de belangrijkste technische kenmerken van dit rijtuig.


Bron : Het Spoor, juni 1983