Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Geschiedenis > Van Sporeghem Junior > De eerste Amerikaanse locomotieven

De eerste Amerikaanse locomotieven

vendredi 23 janvier 2009, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Meer nog dan iemand anders, verdiende één man de naam « Vader van de Amerikaanse spoorwegen » : kolonel John Stevens uit Hoboken, New Jersey, die, van 1811 af, in de Verenigde Staten de aanleg van spoorwegen met stoomtractie aanprees. In 1825 deed hij te Hoboken proefritten met een zeer kleine locomotief, voorzien van wielen zonder wielkransen, die door middel van een pal tussen twee centrale spoorstaven gehouden werd.

In 1828 kocht Horatio Allen, ingenieur van het kanaal Delaware & Hudson, vier Engelse machines : één bij Stephenson, en drie bij Foster & Rastrick. De « Stourbridge Lion » van Rastrick, die in 1829 beproefd werd, was de eerste echte locomotief die in de U.S.A. heeft gereden, maar daar het spoor onder haar gewicht begaf, werd zij achteraf niet meer gebruikt.

De eerste grote Amerikaanse maatschappij was de « Baltimore & Ohio Railroad ». Op haar net beproefde men, in september 1829, de eerste locomotief die in de Verenigde Staten gebouwd werd, de « Tom Thumb », van Peter Cooper, met verticale stoomketel.

De machine die, voor het eerst een regelmatige dienst verzekerde, de « Best Friend of Charleston », werd besteld door de « Charleston & Hamburg Rrd. », de latere « South Carolina Rrd. » Ontworpen door E. L. Miller van Charleston, deed zij meerdere proefritten, vooraleer zij op 15 januari 1831 in dienst kwam. Op 17 juni van datzelfde jaar, toen de stoker, buiten zichzelf gebracht door het geluid van de veiligheidsklep, deze laatste afsloot, deed er zich een geweldige ontploffing voor. De machinist schoot er het leven bij in, terwijl de onvoorzichtige stoker enkele dagen later aan de gevolgen van zijn verwondingen overleed. De machine werd herbouwd en heette voortaan « Phoenix ».

Eveneens in 1831 ontving de « Mohawk & Hudson Rrd. » de « De Witt Clinton » van Jarvis en de « John Bull » van Stephenson.

In 1834 bouwden Jarvis en Baldwin de typische Amerikaanse locomotief met vooraan een draaiend draaistel.

Baldwin locomotief van 1834
De « Best friend of Charleston », van de south Carolina Railroad, 1831

Bron : Het Spoor, januari 1962