Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > Frankrijk : Zij die de wegen verslijten

Frankrijk : Zij die de wegen verslijten

samedi 7 octobre 2017, par rixke

De Franse minister voor Uitrusting heeft aan een groot Parijs weekblad verklaard dat de sedert enkele jaren gedane keuze ten gunste van de vrachtwagen met een asbelasting van 13 t, een werkelijke ramp geworden is voor onze wegen. De verhoging van het zware vervoer maakt het onderhoud van de wegen hoe langer hoe duurder.

Een onderzoek over de verdeling van de belastingen van de enkelvoudige assen, in Frankrijk verricht door de « Service des Etudes et Recherches de la Circulation Routière », besloot :

  • dat assen van minder dan 10 t, die 80 % van het totale aantal gecontroleerde voertuigen vertegenwoordigen, minder dan 10 % van de sleet der wegen veroorzaken ;
  • dat assen van 10 tot 13 t, die 12 % van het totale aantal gecontroleerde voertuigen vertegenwoordigen, 20 % van de sleet der wegen veroorzaken ;
  • dat assen van meer dan 13 t, die 8 % van het aantal gecontroleerde voertuigen vertegenwoordigen, 75 % van de sleet der wegen veroorzaken.

De doortocht van een enkel « zwaargewicht » met 13 t asbelasting zou evenveel sleet aan de weg veroorzaken als de doortocht van een miljoen personenauto’s.

Voor het Franse autopark en voor de gemiddelde jaarlijkse afstanden afgelegd door de lichte en zware voertuigen, beantwoordt deze vaststelling aan het feit dat het aandeel van de lichte voertuigen in de totale sleet van de wegen in Frankrijk niet eens een honderdduizendste bedraagt.

Uit dit onderzoek treden twee zeer strenge besluiten naar voren :

  • de schier totale vermoeidheid van de wegen — ten minste 95 %--- wordt uitsluitend veroorzaakt door het verkeer van voertuigen met werkelijk hoge asbelasting, met een nuttige last van meer dan 5 tot 7 t, d.i. met een belasting die merkelijk hoger ligt dan 7 tot 10 t per enkelvoudige as ;
  • deze vermoeidheid van de weg is waarschijnlijk voor een zeer groot gedeelte te wijten aan de overbelaste assen.

Welnu de grote herstellingen van de rijwegen vergen thans 30 % van het budget voor het onderhoud van de nationale wegen. 1,5 % van het totaal van deze uitgaven wordt opgeslorpt door de sleet veroorzaakt door de ongeveer 10 miljoen personenwagens en 28,5 % moet op rekening geschreven worden van de 150 000 zware vrachtwagens.


Bron : Het Spoor, februari 1970