Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Recensie > Transport Museums

Transport Museums

Jack Simmons

samedi 12 mai 2018, par rixke

Dit werk, dat uitgegeven werd door George Allen & Unwin Ltd, te Londen, zal vooral hen boeien die zich interesseren voor de verschillende vervoerwijzen on voor hun geschiedenis (indien ze althans de Engelse taal machtig zijn).

Wij maken de revolutie mee van het vervoer. De stoommotor verdwijnt, zo wel te water als te land ; het luchtverkeer bereikt een onvoorstelbare drukte vóór de oorlog ; de auto bewijst talrijke diensten, maar het verkeerd gebruik dat ervan gemaakt wordt, verstikt onze steden. Dat alles verklaart de belangstelling die de musea hoe langer hoe meer voor het vervoer betonen. Meer dan 80 Britse musea zijn er geheel of ten dele aan gewijd ; heel wat Europese landen bezitten er ook een. Ofschoon sommige musea, zoals het befaamde Britse Science Museum, sedert tientallen jaren belangrijke verzamelingen bezitten, werden de meeste toch in de loop van de laatste twintig jaar opgericht.

Jack Simmons beschrijft, stuk voor stuk, 22 Britse en 12 Westeuropese musea. Hij heeft het in hoofdzaak over de spoorwegen, maar terecht overwegend dat het vervoer een geheel vormt, spreekt hij eveneens over de weg, de luchtvaart, de waterwegen en de zee. Hij beschrijft een reeks voertuigen, gaande van de eerbiedwaardige « vierwielers » uit de XVIIIe eeuw, de voorlopers van de fiets en motor met inwendige verbranding, al over de stoomlocomotieven en dito boten, tot de meest recente machines met benzine, diesel- of reactiemotoren.

Waar kun je de vliegtuigen zien, van 1910, die nog steeds kunnen opstijgen ? Een Mercedes waarmee Goering destijds nog gereden heeft ? Een ontwerp voor een autoweg Londen-Birmingham dat vijftig jaar geleden werd gemaakt ? Een boot met turbines uit 1848 ? Locomotieven van 1813 en 1955 ? Een authentieke « Crampton » ? De salonrijtuigen van koningin Victoria en van Bismarck ? Een tram die speciaal voor een koning gebouwd werd ? Dat alles en nog andere dingen meer kun je in dit merkwaardig werk vinden. Het zal je een aangename, kritische en bekwame gids zijn die je duizenden kilometers zal meenemen per trein, per vliegtuig, per auto, per boot...

Vierenzestig bladzijden uitgelezen foto’s illustreren de 286 bladzijden tekst waarin je met genoegen de beschrijving zult aantreffen van het Spoorwegmuseum te Brussel, het Museum van de Buurtspoorwegen te Schepdaal, en van het Museum van het Rijtuig dat ondergebracht is in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, te Brussel.


Bron : Het Spoor, juli 1970