Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > België : Bijzondere werken in de C.W. Mechelen

België : Bijzondere werken in de C.W. Mechelen

samedi 23 juin 2018, par rixke

Hierna volgt een lijstje van enkele der aan de C.W. toevertrouwde werken :

  • De verbouwing van een rijtuig tot meet- en proefrijtuig voor dienst E.S., dat in mei 1968 werd in dienst gesteld ;
  • De verbouwing, in 1967, ten behoeve van de Posterijen, van elektrische motorrijtuigen van 1935 tot 8 dubbele postmotorrijtuigen ;
  • Het uitrusten, sedert 1966, van metalen rijtuigen met het oog op het vormen van omkeerbare stellen, samengesteld uit 1 stuurrijtuig voor de afstandbediening van de diesellocomotief en 2 tussenrijtuigen (in augustus e.k. zullen 30 omkeerbare stellen in dienst zijn) ;
  • Het bouwen, in 1969, van drie overladers, het verbouwen van 100 goederenwagens voor het vervoer van containers, van 200 andere voor het vervoer van ballast, het uitrusten van 495 wagens met rollagers en de nu aan de gang zijnde verbouwing van het frame van 20 ketelwagens.

De belangrijkste speciale opdracht voor C.W. Mechelen is evenwel de bouw van 12 elektrische motorrijtuigen, die voor het eerst zijn uitgerust met thyristoren. Sedert enkele maanden is de ruwbouw ervan volop aan de gang, en de aflevering van de eerste eenheid wordt voor de eerste helft van 1971 verwacht, terwijl de andere zullen volgen met een kadans van een motorrijtuig om de 16 werkdagen.


Bron : Het Spoor, juli 1970