Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > E.E.G. : Het communautair transitovervoer : een eerste stap naar het vrije (...)

E.E.G. : Het communautair transitovervoer : een eerste stap naar het vrije goederenverkeer binnen de Europese Gemeenschap

mercredi 27 juin 2018, par rixke

Op 13 januari had de plechtige ingebruikneming plaats van de eerste spoorverbinding tussen lidstaten van de Gemeenschap waardoor het goederenvervoer onder het communautair transitostelsel zonder oponthoud aan de grenzen mogelijk wordt. Het afgelegd traject gaat van Parijs naar Rotterdam, via Brussel en Antwerpen. De trein vertrekt elke avond uit Parijs om 20 u. 15 en komt ’s morgens aan te Rotterdam om 5 u. 18.

In het stelsel van het communautair transitoverkeer mogen de goederen ingeklaard worden op hun bestemmingsplaats, zonder oponthoud aan de tussenliggende grenzen.

Ondanks de integrale afschaffing van de douanerechten, blijven er op dit ogenblik aan de grenzen nog controles op het goederenvervoer bestaan, en dit om statistische of fiscale redenen, of om de oorsprong van de goederen te controleren. Hoewel vrij, staan de vervoeren binnen de gemeenschappelijke markt dus toch nog onder « bewaking ». Met het communautaire transitovervoer kan men de verplichte controles verplaatsen en zodoende het oponthoud van transitogoederen vermijden.

De S.N.C.F., de N.S. en de N.M.B.S. hebben uit dit stelsel de conclusies getrokken en de eerste goederentrein zonder grenscontrole ingelegd. Dit vereenvoudigt aanzienlijk de exploitatie en bewerkstelligt een grote tijdwinst die, volgens het geval, 1 1/2 tot 2 1/2 uur kan bereiken. De treinen vervoeren o.m. snelgoedzendingen, containers en opleggers.

De « Parijs-Rotterdam » wordt beschouwd als een test die door soortgelijke initiatieven op andere verbindingen zal worden gevolgd.


Bron : Het Spoor, juli 1970