Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > België : Nieuwe nummering van de krachtvoertuigen

België : Nieuwe nummering van de krachtvoertuigen

samedi 5 janvier 2019, par rixke

De huidige nummering van de krachtvoertuigen omvat 6 cijfers, terwijl heel wat spoorwegnetten slechts 3, 4 of 5 cijfers gebruiken.

Een vereenvoudiging was derhalve noodzakelijk. Daarom werd de nummering onlangs vernieuwd op basis van getallen van 4 cijfers.

Hierbij worden de krachtvoertuigen ingedeeld in 10 klassen, die op hun beurt in reeksen onderverdeeld worden :

Klasse 0 : elektrische motorstellen
Klasse 1 : elektrische locomotieven voor reizigers (treinen hoge snelheid)
Klasse 2 : elektrische locomotieven voor gemengde diensten (reizigers en goederen)
Klasse 3 : voorbehouden
Klasse 4 : dieselmotorwagens
Klasse 5 : diesellocomotieven voor baandienst (groot vermogen)
Klasse 6 : diesellocomotieven voor baandienst (middelmatig vermogen)
Klasse 7 : rangeerdiesellocomotieven (groot vermogen)
Klasse 8 : rangeerdiesellocomotieven (middelmatig vermogen)
Klasse 9 : rangeerdiesellocomotieven (klein vermogen)

Die aanpassing zal tegen 1-1-1971 af zijn. De nieuwe nummering, die bestemd is voor intern gebruik, is geenszins onverenigbaar met de invoering van een internationale code met 12 cijfers, zoals voor de andere spoorwegvoertuigen, met het oog op de automatische aflezing « bij het voorbijrijden ».


Bron : Het Spoor, oktober 1970