Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > Frankrijk : Opvoering van de snelheid

Frankrijk : Opvoering van de snelheid

samedi 12 janvier 2019, par rixke

Na de BB’s 9200 van 5 500 pk, die de trein « Le Capitole » trekken, heeft de S.N.C.F. onlangs de CC’s 6 500 van 8 000 pk in dienst gesteld, die thans haar krachtigste krachtvoertuigen zijn ; er zijn 59 eenheden voorzien. Tijdens de proefnemingen hebben die locomotieven een snelheid van 280 km/u. gehaald : ze hebben o.a. de 580 km van Parijs naar Bordeaux afgelegd in 3 u. 31, met een gemiddelde snelheid van 163 km/u., met een trein van 500 ton, waarbij in volle baan een snelheid van 180 tot 220 km/u. werd bereikt.

De technische problemen betreffende de rijtuigen zowel inzake stabiliteit bij hoge snelheid als inzake remming, zijn eveneens opgelost : 90 rijtuigen met groot comfort, worden reeds geleverd, en een nieuwe bestelling wordt overwogen.

Terwijl het Franse net zich in ruime mate leent tot snelheden van 160 km/u., zijn de baanvakken waarop 180 of 200 km/u. kan worden gereden, minder talrijk. In dit opzicht is de lijn Parijs-Bordeaux de meest begunstigde. Meer dan 350 km van dit traject zouden in normale dienst voor snelheden van 200 km/u. geschikt zijn. Op de andere grote aslijnen zijn er mogelijkheden om een snelheid van 180, zelfs 200 km/u. te bereiken, doch enkel op beperkte baanvakken.

Na voltooiing van de aanpassing van de seininrichting en van de verbouwing van sommige punten van het tracé, zal de rijtijd van het traject Parijs-Bordeaux, die nu voor de snelste trein 4 u. 13 bedraagt (gemiddeld 137 km/u.), tot ongeveer 3 u. 45 worden verkort (gemiddelde van 155 km/u.).

Bovendien heeft de S.N.C.F., in het kader van de U.I.C., proeven ondernomen met schijfremmen op de lijn Bordeaux-Dax, waar de snelheid 280 km/u. bedroeg. Met drie RIC-rijtuigen, die 270 km/u. reden, beliep de remweg 4 700 m met de schijf rem alleen en 4 000 m met gezamenlijk gebruik van schijf- en blokkenrem. De locomotief – een BB 9292 – werd elektrisch afgeremd.


Bron : Het Spoor, oktober 1970