Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > België : Een sociale balans van de versnelling van het vervoer

België : Een sociale balans van de versnelling van het vervoer

samedi 30 mars 2019, par rixke

In twintig jaar hebben de geabonneerden van de N.M.B.S., dank zij de elektrificatie en de modernisering van het net, heel wat tijd gewonnen : ze bereiken vroeger hun werk en komen ook vroeger thuis.

Vergeleken met 1950 bedraagt de gemiddelde tijdwinst per geabonneerde voor heel het pendelverkeer naar Brussel : 37,2 minuten per dag voor de reizigers met een sociaal abonnement ; 23,8 minuten per dag voor de houders van een abonnement met beperkte reisweg. Ten opzichte van 1950 bedraagt de globale tijdwinst van al de geabonneerden voor heel het jaar 1969, 36 miljoen uren voor de groep van de sociale abonnementen ; 3,2 miljoen uren voor de groep van de abonnementen met beperkte reisweg en 300 000 uren voor de « net-abonnementen » die met de vorige groep gelijkgesteld worden. Bijna 40 miljoen uren ! Berekend tegen 100 fr. per eenheid, betekent dit een winst van 4 miljard frank per jaar die de gemeenschap aan de modernisering van het spoor te danken heeft. Een indrukwekkende sociale balans.


Bron : Het Spoor, februari 1971