Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > Frankrijk - Groot-Brittannië : De tunnel onder het Kanaal

Frankrijk - Groot-Brittannië : De tunnel onder het Kanaal

samedi 11 mai 2019, par rixke

Eerstdaags zullen er aan de Franse en Britse regeringen nieuwe voorstellen gedaan worden door een financieel consortium, samengesteld uit drie internationale financiële groepen, Franse, Britse en Amerikaanse.

In akkoord met de regeringen heeft dat consortium tot taak de nodige kapitalen te leveren, d.i. ongeveer vier miljard Franse frank. Eens voltooid zou de tunnel aan de B.R. en aan de S.N.C.F. worden overgedragen.

Daar er een nieuw onderzoek nodig is betreffende de kosten, de investeringen en de rendabiliteit van het kunstwerk, mag men aannemen dat de werken, na akkoord onder de regeringen, in 1973 zouden kunnen aanvangen om in 1978 voltooid te zijn.


Bron : Het Spoor, februari 1971