Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > Japan : Het vervoer van morgen

Japan : Het vervoer van morgen

samedi 18 mai 2019, par rixke

Japan, dat reeds in volle expansie is, verwacht, tegen 1985, een enorme demografische aanwas ; dan zal de vraag naar vervoer 1 750 miljard reizigers-kilometer en 950 miljard ton-kilometer voor alle vervoermiddelen bedragen. Op het einde van de eeuw zullen er 60 miljoen mensen wonen in de zogenaamde « Tokaïdocorridor », die zich, in het zuiden van het centraal gelegen eiland Honsjoe, van Oost naar West uitstrekt, over een lengte van 600 km en een breedte van 30 km. Op die 18 000 km2, welke overeenstemmen met de halve oppervlakte van Nederland, zal dus een zelfde bevolking geconcentreerd zijn als die van de Duitse Bondsrepubliek.

Ten aanzien van de verwachte demografische explosie, heeft het Ministerie van Vervoer een plan op gemiddelde termijn opgemaakt dat het aantal verbindingen te land tussen Tokio en Osaka tot zes zou moeten verhogen.

De vier reeds bestaande verbindingen (rijksweg, autoweg, oude spoorbaan met 1 m 067 spoorbreedte en nieuwe Tokaïdolijn met 1 m 435 spoorbreedte) zouden worden aangevuld met een super-autoweg en een super-spoorweg.

De resultaten die in vijf jaar door de nieuwe Tokaïdolijn (NTL) op technisch, commercieel en financieel gebied behaald werden, hebben de Japanse Staatsspoorwegen ertoe aangezet de constructie te overwegen van een Shin Kansen (nieuwe grote spoorverkeersweg) met normaal spoor, waarvan de nieuwe Tokaïdolijn het eerste onderdeel is terwijl het tweede onderdeel, de nieuwe San-Yolljn, bijna voltooid is.

Het door het Parlement goedgekeurde plan voorziet de aanleg van ongeveer 9 000 km lijnen (NTL inbegrepen) dwars door de vier eilanden van het grondgebied, met onderzeese tunnels tussen de eilanden Honsjoe en Kioesjioe in het westen en het eiland Hokkaïdo in het noorden. Aldus zou de verbinding tot stand komen tussen Tokio en de stadscentra in het noorden, het zuiden en de westkust. Op alle secties van de nieuwe grote verkeersweg zou er een snelheid van 250 km-u. ontwikkeld worden met gemiddelde snelheden van 200 km-u. De gerealiseerde tijdswinsten tussen de hoofdstad en de bediende steden zouden zeer belangrijk zijn (Tokio-Hiroshima : 4 u. in plaats van 7 u. 50 ; Tokio-Hakata : 5 u. 10 in plaats van 11 u. 55) en soms zelfs spectaculair (Toklo-Asahigawa : 6 u. 40 in plaats van 19 u. 35 ; Tokio-Sapporo : 5 u. 50 in plaats van 17 u. 15 ; Tokio-Kagoschima : 6 u. 40 in plaats van 17 u. 20).


Bron : Het Spoor, februari 1971