Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > België

België

samedi 20 juillet 2019, par rixke

 Coördinatie van het gemeenschappelijk vervoer.

De verkeerschaos in de steden dient dringend te worden opgelost. Eerst en vooral dient ervoor gezorgd te worden dat het gemeenschappelijk vervoer meer reizigers aantrekt. Daarom is het nodig dat vervoer zoveel mogelijk van het algemeen verkeer te scheiden, het materieel te verbeteren en de reizigers de grootst mogelijke faciliteiten te bieden zonder hen nochtans op overdreven kosten te jagen.

Het is met deze drievoudige bekommernis voor ogen dat het ministerie van Verkeer, op 27 oktober II., aan de pers uiteengezet heeft hoe het toekomstige Brusselse net voor snelvervoer er zal uit zien. Zoals duidelijk getoond werd op een stand van de traditionele tentoonstelling die op hetzelfde tijdstip in het Centraal Station door de K.B.V.V.S. gehouden werd, zullen drie hoofdmetrolijnen overeenstemmen met de voornaamste verplaatsingsstromen. Dat net zal worden aangevuld met lijnen van snelle trams die op een groot deel van hun traject over een eigen baan beschikken en met autobuslijnen die voornamelijk de wijken van de stadsgrens bedienen. Men heeft niet nagelaten erop te wijzen dat er schikkingen zullen worden getroffen voor het tot stand brengen van snelle en gemakkelijke verbindingen op de kruisingen van de spoorweg- en metrolijnen.

De spoorweg brengt dagelijks 175 000 reizigers naar de Brusselse stations, waaronder 140 000 pendelaars ; die cliënteel zal in de komende jaren aanzienlijk toenemen. Om die reizigers in staat te stellen spoedig hun bestemming in de stad te bereiken, werden er in de bestaande stations (Centraal, Noord en Zuid) en op de nieuwe verbindingspunten, o.m. op het Bockstaelplein, en in de stations Brussel-Schuman en Brussel-West, voor de voetgangers mogelijkheden voorzien om snel en gemakkelijk van het ene perron naar het andere over te stappen.

Inzake tarieven heeft de samenwerking onder de M.I.V.B., de N.M.V.B. en de N.M.B.S. zich vooraf gemanifesteerd door de invoering van een algemeen abonnement dat geldig is op de drie netten van gemeenschappelijk vervoer die de Brusselse agglomeratie bedienen. De houder van een dergelijk abonnement mag, zo dikwijls als hij wil, de tram, de bus of de trein gebruiken om zich van Berchem naar Bosvoorde, van Haren-Zuid naar Ukkel-Calevoet, van Woluwe naar Kuregem te begeven...

 Gecombineerd vervoer

"Het aantal auto’s neemt gestadig toe, maar de ruimte waarover ze op de wegen kunnen beschikken vermindert voortdurend : vandaar steeds groeiende verkeers- en parkeermoeilijkheden. Indien het in de geïndustrialiseerde landen zo blijft voortgaan, moet dit regelrecht naar een verkeerschaos en de verlamming van hun economie leiden. Zulks is totaal in strijd met de vooruitgang. Nood dwingt, en daarom zal een ommekeer in de verkeerspolitiek, die de meest klaarzienden al sedert jaren hebben bepleit, onafwendbaar worden. Zoals het water naar het dal vloeit, zo zal in een nabije toekomst het massavervoer daar naartoe gaan waar het verkeer mogelijk blijft.

Er komt een dag dat men hoe langer hoe minder gronden zal vinden voor het aanleggen van wegen en vliegvelden. Het spoor houdt een ruimte ter beschikking, die met haar enorme mogelijkheden op voordelige wijze door de gemeenschap kan worden benut.

Foto Demeyere.

Terwijl de weg zijn verzadigingspunt bereikt, kan de spoorweg voor een snel, regelmatig massavervoer instaan. Vandaag wordt het hoe langer hoe duidelijker dat er voor het bedrijfsleven slechts één uitweg blijft, namelijk het elkaar aanvullen van de verschillende vervoerswijzen, d.w.z. in het gecombineerd vervoer".

Met die woorden presenteert « Spoornieuws » in zijn nr. 4 van 1970 enkele formules van dit vervoer dat erin bestaat wegvoertuigen op wagens te plaatsen voor het belangrijkste deel van het traject, terwijl het voor- en het natransport over de weg gebeuren.


Bron : Het Spoor, januari 1971