Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Geschiedenis > Van Sporeghem Junior > Het profiel van vrije ruimte

Het profiel van vrije ruimte

vendredi 23 janvier 2009, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

De doortocht der treinen is slechts mogelijk in een ruimte die volledig van hindernissen is vrijgemaakt. De verschillende afmetingen die men aldus heeft bekomen, staan vermeld in een schema dat het « profiel van vrije ruimte » wordt genoemd.

Er werd een internationaal profiel (R.l.C.) bepaald, dat de meest beperkte ruimten die op sommige Europese netten voorkomen in acht neemt, Aldus kan het rollend materieel onder het merendeel der netten van het continent worden uitgewisseld. Het Belgische profiel is een der ruimste die er bestaan. Voor de zeer lange voertuigen moeten de door het profiel opgegeven maximale breedten worden verminderd om rekening te houden met de zijdelingse verplaatsing tijdens de doortocht in de bochten. Zo wordt, b.v., de breedte der rijtuigen van 26,40 m beperkt tot 2,82 m, terwijl de rijtuigen van 24 m een breedte van 2,99 m hebben.

Voor het goederenvervoer beschikken de meeste stations over een portiek (laadmal) waaronder de geladen wagens, bij wijze van controle, doorrijden, en waarmee aldus, kan worden nagegaan of het laadprofiel wordt nageleefd.

Voor buitengewone vervoeren wordt soms de, veiligheidsmarge gebruikt die het profiel van vrije ruimte voorziet.


Bron : Het Spoor, januari 1965

Portfolio