Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Rollend materieel > Wagens > AICCF - UIC - Congres over het goederenvervoer

AICCF - UIC - Congres over het goederenvervoer

mercredi 3 juillet 2019, par rixke

De containers, die het goederenvervoer op ingrijpende wijze hebben veranderd, zijn in een steeds sneller tempo in aantal toegenomen. Daarom hebben de Internationale Spoorwegcongresvereniging (AICCF) en de Internationale Spoorwegunie (UIC), van 17 tot 22 mei 1971, te Londen een congres georganiseerd over de vooruitgang bij het spoorwegvervoer van goederen bij wagenladingen, rekening houdend met een ruim gebruik van grootvolumecontainers.

Dit congres werd bijgewoond door ongeveer 500 deelnemers behorend tot verschillende spoorwegnetten en tot industriële vakbonds- en regeringskringen. De Belgische afvaardiging, geleid door de heer Lataire, directeur-generaal van de NMBS en voorzitter van de AICCF, bestond uit de heren directeurs Brouckaert, Devillers, Marchal en Weber, bijgestaan door ambtenaren die diensten leiden welke zich met het goederenvervoer bezighouden. De heer Bertrand, minister van Verkeerswezen, had er prijs op gesteld een gedeelte van de zitting bij te wonen.

De werkzaamheden gebeurden in vijf secties : I. Economische aspecten ; II. Commerciële aspecten en tarief aangelegenheden ; III. Exploitatiemethoden ; IV. Terminaluitrustingen ; V. Materieel. De debatten, die zeer geanimeerd waren, hebben voor elk van die verschillende gebieden de kenmerken eigen aan het goederenvervoer per container in een klaar daglicht gesteld. De ondervindingen van de spoorwegnetten met dit nieuwe intermodale vervoermiddel werden geconfronteerd, de gerezen moeilijkheden werden gesignaleerd, het sociaal aspect van het probleem werd besproken, terwijl ook de reeds bekomen resultaten geregistreerd werden.

Het Congres van Londen is tot het besluit gekomen dat de ontwikkeling van het spoorwegvervoer met containers, en dit is hoe langer hoe waarschijnlijker, weldra in een explosieve faze zal treden en dat het omschakelingstempo ieder vooruitzicht zal kunnen overtreffen.


Bron : Het Spoor, juli 1971