Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Wist U dat ? > België : Vervoer « In ’t klein »

België : Vervoer « In ’t klein »

mercredi 21 août 2019, par rixke

De laatste tijd heeft de ondernemingspers gehamerd op het feit dat particulieren, tegen betaling, collega’s meevoeren naar het werk. Hierbij werd de aandacht van die « vervoerders » erop gevestigd dat zij niet gemachtigd zijn zulks te doen, dat ze niet in het bezit zijn van het desbetreffend rijbewijs, dat ze geen speciaal geneeskundig onderzoek hebben ondergaan en dat de verzekeringsmaatschappij, bij ongeval, mag weigeren de slachtoffers schadeloos te stellen die zich in de auto bevonden, vermits in de polis niets voorzien is over het gebruik van die wagen voor bezoldigd vervoer.

Een beetje winst op de benzine, hoe gering ook, kan je, wanneer je een ongeval overkomt, ertoe verplichten uit eigen zak een ruinerende schadeloosstelling te betalen.


Bron : Het Spoor, juli 1971