Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Rollend materieel > Motorstellen > Breaks worden drietjes

Breaks worden drietjes

L. G.

lundi 12 juin 2017, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Voorloper van een belangrijke vernieuwing van NMBS-materieel

Sinds 2 april, enkele uren na de officiële voorstelling, werd de eerste drieledige AM Break in dienst genomen op de IC « L » (Brussel - Namen -Aarlen - Luxemburg). Het is de eerste in een hele rij AM Breaks die langer zijn en ook heel anders ogen.

De 140 AM Breaks, gebouwd vanaf 1981 door BN (het huidige BN-Eurorail) en ACEC, krijgen er een nieuw rijtuig bij dat tussen de twee oorspronkelijke delen gevoegd wordt. Deze omvorming gebeurt bij een groot onderhoud. Die aanpassing leek de interessantste oplossing om de zowat 130 motorrijtuigen (reeksen 50, 53, 54, 55 en 56), in dienst genomen in het begin en het midden van de jaren vijftig en nog steeds in dienst, te vervangen.

Uit een studie bleek de beste oplossing, zowel economisch als inzake de mogelijkheden en voordelen voor exploitatie, te bestaan uit het volgende :

  • het park van de dubbeldekrijtuigen « L » van de types 86 en 89 (reeks 900) uit te breiden, in dienst genomen vanaf 1988 en waarvan er 52 zijn ;
  • de 140 motorrijtuigen Break van twee naar drie rijtuigen te brengen door er een tussenrijtuig bij te voegen.

Het is een zeer interessante oplossing, daar deze aanpassing die 3,4 miljard frank kost de aankoop van zo’n 62 dubbeldekmotorrijtuigen, kostprijs zo’n 5,7 miljard frank, overbodig maakt. Daarenboven zal, het oorspronkelijk vermogen van de Breaks in acht genomen, de gemiddelde snelheid van deze driedelige versie niet afnemen. Bovendien zijn de exploitatiekosten van de nieuwe drietjes van dezelfde orde als voor de dubbele Breaks, ondermeer doordat de aanpassing bijna één derde van de capaciteit verhoogt.

De bestelling van de 140 tussenrijtuigen werd bij BN Eurorail geplaatst. Deze onderneming is echter voor het ogenblik belast met een aantal andere bestellingen, waaronder de tussenrijtuigen voor de « TGV-Transmanche » en delen van de pendeltreinen. die instaan voor het transport van wegvoertuigen in de Kanaaltunnel. Daarom moest een partner gezocht worden om een deel van het werk voor de bouw van de tussenrijtuigen van deze Breaks. Na onderzoek van de mogelijkheden, werd een akkoord gesloten met de NMBS, die in haar atelier te Mechelen het schilderen en een deel van de binnenafwerking voor haar rekening neemt. Ons personeel beschikt immers over de nodige vaardigheid en ervaring.

Het nieuwe rijtuig wordt erbij gevoegd op het ogenblik dat de Breaks binnenkomen voor een groot onderhoud. De karakteristieken van de nieuwe rijtuigen zijn vergelijkbaar met deze van de bestaande Break-stellen, zodat ze een coherent en harmonieus geheel vormen. Er is wel een groot verschil, nl. het is een tweedeklasrijtuig, volledig niet-rokers, met individuele zetels, vergelijkbaar met deze van de internationale rijtuigen 110. Bovendien zijn de zetels 2+2 opgesteld, wat het comfort van de reizigers verhoogt. Het rijtuig heeft 82 zitplaatsen en één plaats voor gehandicapten.

De eerste stellen worden in dienst genomen op de Intercity « L » (Brussel - Luxemburg). De volgende zijn bestemd voor de Intercity « F » (Maastricht - Wezet - Luik/Gent - Brussel - Knokke/Blankenberge) ; vervolgens komen de andere verbindingen, in functie van de leveringen, aan de beurt. De hele operatie zal midden 1995 afgerond zijn.

Bij de voorstelling van de nieuwe Breaks meldden de NMBS-overheden dat een belangrijke inspanning zal geleverd worden om het materieel te moderniseren en te vernieuwen. Tegelijkertijd zal het transportaanbod aangepast worden om weerwerk te bieden aan de groeiende mobiliteit in België. Deze aanpassing van het IC/IR-plan loopt parallel met de indienstneming van de TGV in 1996. Nadat in een eerste fase de verbinding Brussel - Londen vanaf 1993 zal geopend zijn, komt Brussel - Parijs aan de beurt. De hogesnelheidstreinen uit Parijs zullen dan doorrijden in oostelijke (Luik - Duitsland) en noordelijke richting (Antwerpen - Nederland).

De maatschappij heeft ook besloten tot een belangrijke bestelling van materieel ; een investering van bijna 30 miljard binnen het tienjarenplan van de investeringen in nieuw materieel bij de NMBS. Hierover zullen wij het later nog hebben. De bestelling omvat 111 zeer comfortabele rijtuigen geschikt om 200 km/u. te rijden, 150 AM nieuwe dubbeldekmotorrijtuigen en 56 in optie (onder deze AM motorstellen zullen er 65 rijden op twee verschillende stroomsterktes - 3 000 V gelijkstroom en 25 000 V wisselstroom). Daarnaast nog 18 tweespanningslocomotieven, die tegen 200 km/u. kunnen rijden. Deze locomotieven zijn de voorlopers van het toekomstige eenheidspark.

De aangekondigde vernieuwingen, die interessante perspectieven bieden voor de toekomst van de Belgische spoorwegen, zullen trouwens binnenkort nog aan bod komen.

Algemeeheden  
Effektif reeks (03)140
Type 3-ledig
Nummering reeks (03)  
80 301/335
82 336/370
83 371/440
Massa  
Ledig 152 ton
Beladen 177 ton
Totaal éénuurvermogen 1400 kW
Specifiek éénuurvermogen 7,9 kW/t
Max. snelheid 160 km/u
Max. versnelling op horizontale baan tussen 0 en 50 km/u, wiel sleet 54 cm/sec²
Tarra per reiziger 450 kg
Diameter motorwielen 1010 mm
Diamieter draagwielen 950 mm
Minimumstraal van de bocht  
beladen125 m
ledig 90 m
Mechanish gedeelte
Bouwers
Constructions Ferroviaires et Métalliques
Tussenrijtuig : BN-Bombardier
Bekleding : CW Mechelen
Bouwjaar :      
Breaks 2-ledig 1980 - 1982 - 1983
Tussenrijtuig 1991 - 1992 - 1993
  1e kl. 2e kl.Totaal
Zitpl. -NR 16 151 (+ 1) 167 (+ 1)
-R 16 7086
Staanpl. -NR 9 75 84
-R 0 00
Totaal 41 296 (+1) 337 (+1)
Remming : Automatische rem, geregeld door EP-centrale, die zelf vanuit de stuurposten elektrisch bediend wordt. Pneumatische rem, gecombineerd met recuperatierem op traktievoertuig.
Verwarming :luchtverwarming
Elektrisch gedeelte
Bouwers : ACEC Charleroi
Type van aandrijving
Twee hakkers met thyristoren, elektronisch bestuurd.
Traktiemotoren  
Aantal 4
éénuurvermogen 350 kW
Doorlopend vermogen310 kW
Type AE 231S, zelfventilerend
Ophanging volledig opgehangen op drie punten
Overbrenging
elastisch ; type secheron van BBC. Het karter is op rollagers opgesteld.
Aslagers van de motor rol- en kogellagers
Tandwierverhouding 3,172 .
Hulptoestellen.  
1. Motor-Kompressor 
Motor AVK-GMR 180.5.B8 7,32 kW
Kompr. : 241 VB, 2 cilinders, 2 trappen
Afvoerdruk 9 bar
Debiet 770 l/min
2. Statische omvormer in HVABD-36 kW
in : 3 kV =
uit : 110 V = vr. batterij
  2x30 V= rec. rem
Statische omvormer middenrijtuig -11 kW
in : 3 kV =
uit : 110 V = vr, batterij
  220 V 50 Hz
3. Akkumulatorenbatterijen  
HVABD : Cadmium-Nikkel
  75 elementen
  140 Ah, 110 V
Middenrijtuig : Cadmium-Ni
  75 elementen
  70 Ah, 110 V
Safta FC7  

Bron : Het Spoor, juni 1992