Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Rollend materieel > Treinen > Brussel-Parijs

Brussel-Parijs

J. Van Volden, hoofdingenieur.

mercredi 6 octobre 2010, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Goed nieuws voor de reizigers van de lijn Brussel-Parijs ! De verbindingen tussen de twee hoofdsteden zullen van 2 juni 1957 af veel sneller geschieden.

Inderdaad, van deze datum af zal de trein 116, die aan de reizigers de mogelijkheid biedt Parijs te bereiken in de voormiddag, en de trein 129 welke hen terug voert op het einde van de namiddag, over het ganse traject door twee gekoppelde diesel-electrische locomotieven van het type CC, gesleept worden.

Te Parijs, op 26 septembre 1956.
Foto Laurent.

De huidige rittijd bedraagt 4 h 05 voor de heenreis en 3 h 53 voor de terugreis. De nieuwe sleepwijze zal toelaten deze tijden met meer dan een half uur te verkorten.

Het is bekend dat de bestaande organisatie stil standen voorziet te Bergen, Anlnoye en St-Quentin en dat te Aulnoye de samenvoeging plaats heeft met het stel komende uit Luik en de Skandinavische landen.

Deze organisatie zal behouden blijven en het stel zal bovendien, tussen Aulnoye en Parijs, versterkt worden om 750 ton te bereiken, wat overeenstemt met 15 zware, volledig bezette, rijtuigen.

Om niets aan het toeval over te laten, werd op 25 september II. een proeftrein ingelegd ; het gesleepte stel omvatte 16 metalen rijtuigen.

De rit verliep volkomen regelmatig. De snelheid van 125 km/h werd over lange baangedeelten volgehouden. De afstand Brussel-Parijs werd afgelegd in 2 h 56, de tijden voor de stilstanden niet inbegrepen.

Het versnellingsvermogen van de diesellocomotieven is vooral gebleken op de lange helling van 5 mm per meter nabij Cbantilly, helling die de reizigers wel bekend is, wegens de snelheidsvermindering welke de stoomtreinen aldaar ondervinden. Na een stilstand kon de trein van 700 ton gemakkelijk weer op snelheid komen en is hij de helling met een vaart van 100 km per uur opgereden.

De diesellocomotief heeft eens te meer haar merkwaardige hoedanigheden bewezen.


Bron : Het Spoor, n° 5, januari 1957