Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Personeel > Uitvindingen van spoormannen > De “Buggenhout” - stofzuiger

De “Buggenhout” - stofzuiger

mercredi 20 octobre 2010, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Leon Buggenhout

Om de bedienden, die aan de slijpmachines werken, tegen de steeds gevaarlijke uitspattingen van amarilkorrels of gloeiende metalen deeltjes te beschermen, levert de Maatschappij brillen met een versterkt metalen montuur die aan de zijkant voorzien zijn van een scherm uit metaalgaas.

Ondanks de goede raad van het toezichtspersoneel en de veiligheids-afgevaardigden, gebeurt het, ongelukkig genoeg, dat sommige werklieden, uit onachtzaamheid of overhaasting, geen veiligheidsbril dragen tijdens het slijpen ofwel genoegen nemen met hun eigen verbeterglazen die de ogen evenwel niet voldoende beschermen.

Bovendien, kunnen de werkmakkers die zich in de nabijheid van een in werking zijnde slijpmachine bevinden, ook door de uitspattende deeltjes aan de ogen getroffen worden. Daarom verheugt het ons te kunnen mededelen dat M. Leon Buggenhout, meestergast in de werkplaatsen E.S. te Etterbeek, op eigen initiatief, een vernuftig toestel heeft uitgevonden dat het gevaarlijk uitspatten bij de slijpmachines verhindert.

Het probleem bestond erin de slijpmachine te voorzien van een elektrisch werkende stofzuiger ; hiertoe moesten nochtans verscheidene moeilijkheden overwonnen worden.

Zonder in een te droge, technische uitleg te vervallen, geven we hierna de oplossing die de zoeker uitdacht.

Een regelbaar scherm, dat alleen het bruikbaar gedeelte van de slijpmachine bloot laat, is langs binnen voorzien van verstelbare stootplaten die de snelheid van de gloeiende deeltjes remmen en verhinderen dat ze zouden meegezogen worden door de wenteling van het toestel.

Onder de slijpsteen vangt een bak de amarilkorrels en de gloeiende metaalsnippers op en leidt ze naar een zuiger die uitloopt in een kap rond een trechter, waardoor de zware van de lichte deeltjes gescheiden worden. De zwaarste korrels vallen in een vergaarbak, achter de trechter en worden meegetrokken naar een afneembare doos die zich in het onderste deel van het gestel bevindt.

Een ventilator zuigt de lichtere stofdeeltjes op naar een schoorsteen om ze te evacueren.

De bijgaande foto’s bewijzen voldoende de degelijkheid van het systeem : bij een slijpsteen die van een gewoon scherm voorzien is vliegen de gloeiende deeltjes in alle richtingen uiteen, maar bij die, welke uitgerust is met het door M. Buggenhout uitgedachte toestel, ontsnappen er slechts enkele die dan nog allen naar onderen gericht zijn.

Een slijptoestel, zonder veiligheidsscherm, in werking.

We moeten nog aanstippen dat onze vernuftige werkmakker ook de uitvinder is van een meer economische montering voor de slijpmachines en van een draagbare boor voor spoorstaven die door een kleine explosiemotor aangedreven wordt.

Het slijptoestel “Buggenhout” in werking.

M. de Directeur-Generaal heeft aan M. Buggenhout een beloning toegekend voor het initiatief en de bevoegdheid waarvan hij blijk gegeven heeft.


Bron : Het Spoor, n° 20, april 1958