Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Infrastructuur > De elektrificatie van de lijn Pepinster - Spa

De elektrificatie van de lijn Pepinster - Spa

lundi 1er novembre 2010, par rixke

De enkelsporige lijn Pepinster - Spa (12,5 km), in 1852 in concessie gegeven en plechtig voor het verkeer opengesteld in februari 1855, werd in 1872 door de Staat afgekocht. Daar ze aangesloten was op de lijnen welke Brussel met Parijs en Keulen verbinden, bood ze gemakkelijke reiswegen aan de vreemdelingen welke aangetrokken werden door het geneeskrachtige water en de speelzalen van de stad Spa die een Europese vermaardheid genoten.

De toenmalige geschiedschrijvers beweerden dat die spoorweg « welke een streek doorkruist die rijk is aan ertsen van allerhande aard », ook een werkelijk industrieel belang had.

Een eigenaardigheid : voor de lijn aangelegd werd, bestond de zogenoemde « route de la Vesdre » ; de Maatschappij die ze gebouwd had, kreeg van de maatschappij die de spoorweg aanlegde, bij wijze van schadeloosstelling, een bedrag van 150 000 goudfrank.

In 1966 werden de motorrijtuigen die tot dan toe deze kleine « navelstreng » bediend hadden, vervangen door diesel-trek-en-duwtreinen welke hiermee hun “maidentrip” in België maakten.

De elektrificatiewerken werden aangevat in 1968. De plechtige ingebruikneming had plaats op 7 juni ll.

Ofschoon het hier een korte, bochtige lijn betreft, met een heuvelachtig profiel, werd de rijtijd met 10 tot 15 %o ingekort. De snelheid werd van 70 tot 80 km per uur verhoogd. De habitué’s appreciëren ten volle de regeling van de nieuwe pendeldienst : elke werkdag rijden er een twintigtal treinen in elke richting. Een rechtstreekse verbinding van Brussel naar Spa in de voormiddag en een in omgekeerde richting in de namiddag, maken het de toeristen mogelijk een aangename dag in de streek door te brengen. In de zomerperiode zal op zon- en feestdagen een half doorgaande ochtendtrein uit Brussel naar Luik tot Spa en Géronstère verlengd worden.


Bron : Het Spoor, juli 1971