Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Infrastructuur > De elektrificatie Antwerpen - St.-Niklaas

De elektrificatie Antwerpen - St.-Niklaas

M. Tuypens.

lundi 22 novembre 2010, par rixke

  Sommaire  

Van Egypte heeft men gezegd dat het een geschenk van de Nijl is. In dezelfde gedachtengang zou van Antwerpen beweerd kunnen worden dat het een geschenk van de Schelde is.

Hoewel deze rivier de ontwikkeling van de Metropool op wonderbare wijze in de hand gewerkt heeft, is de uitbreiding van Antwerpen in het verleden toch steeds tot de rechteroever beperkt gebleven, terwijl de linkeroever een afgezonderd gebied bleef.

Die afzondering openbaarde zich op elk gebied, en was vooral merkbaar in het spoorwegnet. Het is nog niet zo lang geleden dat men stroomopwaarts tot Temse moest gaan om de eerste spoorovergang te ontmoeten, nl. de brug van de lijn Mechelen - Terneuzen. De lijn Gent - Antwerpen liep dood in het station van de linkeroever ; de reizigers die naar het « beloofde land », d.i. de rechteroever, wilden, dienden hiervoor uitsluitend op hun eigen middelen te rekenen.

Maar de aantrekkingskracht van onze eerste haven is steeds zo sterk gebleven dat duizenden arbeiders uit het Land van Waas, deze schier onuitputtelijke bron van werkkrachten, elke dag te Antwerpen-Linkeroever afstapten om er de Schelde over te steken en aldus de kaaien dan wel de oude of nieuwe dokken te bereiken.

Na een veertigtal jaren had de eerste wegtunnel onder de Schelde zijn verzadigingspunt reeds ruimschoots overschreden. Enkele maanden geleden werd een tweede kunstwerk, nl. de Kennedytunnel, voor het wegverkeer opengesteld. Over enkele dagen zal zijn spoorwegkoker een honderdjarig hiaat aanvullen : het spoorverkeer uit Sint-Niklaas zal niet langer tot Antwerpen-Linkeroever beperkt blijven, maar eindelijk onder de rivier doorlopen en, via de vroegere vestinggordel, doorrijden naar het knooppunt te Berchem, waar het station tot dat doel volledig verbouwd werd, zoals in Het Spoor van december 1969 breedvoerig uiteengezet werd.

Komende uit St.-Niklaas. loopt het spoot door de Kennedytunnel onder de Schelde om te Berchem op het spoorweg knooppunt van Antwerpen aan te sluiten.

Wanneer de heer Minister van Verkeerswezen op 24 september aanstaande te Antwerpen-Centraal het symbolische lint zal doorknippen, zal hij aldus tegelijkertijd iets meer en iets minder dan een elektrificatie plechtig in gebruik stellen.

Meer dan een elektrificatie, omdat genoemde prestatie niet louter een bijkomende schakel zal zijn voor die moderne tractiewijze, maar in feite een volledige omwerking zal betekenen van de oude lijn van de linkeroever, die bovendien via de vestinglijn tot Berchem verlengd wordt.

Minder dan een elektrificatie omdat het betrokken baanvak slechts een eerste gedeelte is van de verbinding tussen de twee grote Vlaamse steden Antwerpen en Gent.

In afwachting van de volledige uitrusting tot Gent, is de elektrificatie Antwerpen-Centraal - Sint-Niklaas een factor van bijzonder belang voor onze economie. Voortaan zal de Metropool het Land van Waas, dat haar in economisch opzicht op natuurlijke wijze aanvult, ook in haar voorspoed laten delen.

Aanpassingswerken aan de bedding van het nieuwe station St.-Niklaas.

Wij kunnen ons moeilijk voorstellen wat het voor duizenden mensen zal betekenen wanneer zij bij vertrek uit het welvarende Sint-Niklaas nog slechts een twintigtal minuten nodig zullen hebben om Antwerpen-Centraal te bereiken, en nauwelijks enkele minuutjes meer om zich naar Antwerpen-Luchtbal te begeven, dat in de nabijheid van de Dokken ligt.

De Antwerpse spoorwegster werd aldus aangevuld met een bijkomende tak door een van de dichtst bevolkte randgebieden. Doch ook de antenne Antwerpen-Zuid - Boom heeft, dank zij de vestinglijn, aan belang gewonnen ; in afwachting van de mogelijke elektrificatie, zal een versterkte reizigersdienst worden ingelegd, die eveneens op Antwerpen-Centraal afgestemd zal zijn.

Een andere weldaad voor de Antwerpse agglomeratie, een onrechtstreeks gevolg van het aanleggen van de vestinglijn, is de verdwijning van het zuiderringspoor tussen Hoboken en Wilrijk, en de afschaffing van de menigvuldige overwegen die generaties automobilisten op de heupen hebben gewerkt.


Bron : Het Spoor, september 1970