Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Buitenland > Locomotieven uit alle windstreken > S.N.C.F. BB 9300.

S.N.C.F. BB 9300.

lundi 29 août 2011, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

De veertig locomotieven BB 9301 tot 9340, in dienst sedert 1968, behoren tot het park van de « Région Sud-Est ». Tien van die locomotieven werden besteld in het kader van de elektrificatie van de lijn Dijon - Bourg ; de dertig andere moesten het park aanvullen nadat een reeks verouderde locomotieven buiten dienst gesteld werden.

Inzake vermogen en prestaties zijn de 9300-en volkomen gelijk aan de 9200-en [1]. De reeks van de 9300, besteld in 1965, is een logisch gevolg van de reeks 9200, geleverd tussen 1957 en 1963.

Die locomotieven kunnen zowel reizigerstreinen van 1 000 t trekken met een snelheid van 160 km/h op vlak als goederentreinen 1 125 t met een snelheid van 44 km/h op hellingen van 10 per duizend.

Voor het trekken van de, uiteraard tragere, goederentreinen worden ze evenwel slechts ingezet in de mate dat ze beschikbaar zijn - binnen de toerbeurten welke merendeels gelden voor treinen waarvan de snelheid gelijk is aan of hoger dan 100 km/h.

Vooraleer de verschillen tussen de 9300-en en de 9200-en, te bespreken, wijzen wij erop dat de laatstgenoemden, tijdens hun fabricatie, geprofiteerd hebben van de verbeteringen die de evolutie van de techniek met zich had gebracht. De kleinere bijzonderheden buiten beschouwing latend, mag men zeggen dat ze :

 • vanaf de 9257, voorzien werden van een drukknoprem ;
 • vanaf de 9263, met een elektrische weerstandsrem in serie werden uitgerust.

De BB’s 9291 en 92 werden uitgerust met een overbrengverhouding waarmee een maximale snelheid van 250 km/h kan worden ontwikkeld. De BB’s 9278, 81, 82 en 88 hebben, op dezelfde wijze, een snelheid van 200 km/h.

In vergelijking met de reekslocomotieven 9200, zijn de verschillen op de 9300-en, o.m. :

 • gebruik van rollagerdraagpotten ;
 • ophanging met hoge buigzaamheid en afschaffing van de bladveren van de wiegbalgophanging ;
 • vereenvoudigde drukknoprem ;
 • lichtere Faiveleystroomafnemers, van het eenarmige type ;
 • bestuurderscabines verwarmd door luchtverhitters ;
 • bedieningslessenaar van het nieuwe gestandaardiseerde, zogenoemd « functioneel » type, enz.

Andere wijzigingen van de detailinrichtingen, die een vermindering van de kostprijs tot gevolg hebben, werden aangebracht aan de 9300-en. De meest in het oog vallende is de sobere versiering. Inderdaad de sierplaten van de voorwonden en de koplampen werden afgeschaft, alsmede de stroomlijnen onder de bufferbalken. Hetzelfde geldt voor het bol gedeelte van de bufferbalk, aan weerszijden van de trekhaak in het verlengde van de kopwand [2].

De « Mistral » (14 rijtuigen) getrokken door een BB 9300.

VOORNAAMSTE KENMERKEN.

 • Type : BoBo ;
 • spoorbreedte : 1,435 m ;
 • bouwers : Le Matériel de Traction Electrique (Société des Forges et Ateliers du Creusot Jeumont - Schneider-Westinghouse) en de Cie Electro-Mécanique ;
 • spanning 1 500 V gelijkstroom ;
 • uurvermogen 4100 kV (5570 pk) ;
 • max. snelh. : 160 km/h ;
 • gewicht in rijvaardige staat, met ballast : 82 t ;
 • belasting per as : 20,500 t ;
 • middellijn wielen : 1,250 m ;
 • tot. lengte : 16,270 m ;
 • breedte kast, onderste deel : 2,980 m ;
 • bovenste deel : 2,850 m ;
 • hoogte dak : 3,650 m ;
 • hoogte aan de afrondingen van de uiteinden : 3,700 m ;
 • hoogte neergel. stroomafn. : 4,275 m.


Bron : Het Spoor, november 1971


[1Zie “Het Spoor” nr 133 van september 1967.

[2Om corrosie te vermijden, werden de stroomlijnen van de BB’s 9259 en 9280 afgeschaft, maar hun sierplaten blijven behouden. Met is thans nog te vroeg om uit te maken of die wijzigingen op al de 9200-en zullen worden toegepast.