Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Geschiedenis > Station Borgerhout

Station Borgerhout

J. Symens.

mercredi 1er octobre 2008, par rixke

Borgerhout

Het gebouw ANTWERPEN-OOST dat in 1929 in vervanging kwam van de stenen loods BORGERHOUT.

Bij Koninklijk Besluit van 17 augustus 1871 wordt het spoorweg-trajekt tussen het station van Antwerpen over de Carnotstraat en het station Bassins op de Ankerrui afgeschaft Dit trajekt wordt vervangen door een nieuw tracé dat langs de nieuwe vestingen over Borgerhout naar het Schijnpoort en dwars over de Turnhoutsebaan loopt ter hoogie van de Drijhoekstraat.

Dankzij de tussenkomst van de Gemeenteraad, met aan het hoofd Cornelis Eliaerts, burgemeester, zal de spoorweg de nieuwe wallen volgen en op 1 januari 1873 ingehuldigd worden.

Het rangeerstation Borgerhout is gelegen tussen de huidige tramplaats en Luitenant Naeyaertplein over de Herenthalse vaart, nu Plantin en Moretuslei. Het doel van die sporenbundel was het ontlasten van de wachtende wagons en vracht in het station aan de Keyserlei. Verder noordwaarts zijn de rangeerstations Zurenberg en Stuyvenberg.

Vanaf 1 februari 1879 (dienstorder van 29 januari) wordt die sporenbundel opengesteld voor de goederendienst en het gebouw krijgt de naam STATION BORGERHOUT, nu voorzien van een oprit en weegbrug enkel geopend voor het verzenden van goederen tegen tarief 2 (grande vitesse) en tarief 3 (petite vitesse).

Op 1 mei 1879 verschijnen in België de eerste spoorwegzegels en kon men vanaf die datum de vracht voldoen met spoorwegzegels.

Aan de Tramplaats komt ook het goederenstationnetje van de stoomtram (Buurtspoorweg Antwerpen-Hoogstraten in gebruik tot Wijnegem-brug vanaf 1 5 augustus 1885) met een aansluiting aan de spoorweg wat de overlading van goederen verkortte.

Daar er in de stad op de spoorlijnen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Nederland te veel hinderlijke overwegen waren werd er besloten de spoorbanen te verhogen. In 1890 begint men met de werken, en dit gedurende weken, worden er aan de Tramplaats meer dan 2000 kubieke meter zand van Kalmthout aangebracht om een berm te maken vanaf Schijnpoort tot aan de Terloostraat. (In totaal 300.000 kubieke metier zand !)

Op 18 juni 1898 rijdt de eerste trein over het verhoogd spoor in Antwerpen. Antwerpen krijgt een pracht van een station (Centraal) en Borgerhout moet het voorlopig maar stellen met een stenen loods en opslagplaats.

Als de Internationale trein Amsterdam-Parijs niet meer het bufferstation Antwerpen-Centraal aandoet komt er in Borgerhout een degelijk gebouw met een trap naar de Plantin en Moretuslei. In het vooruitzicht van de Wereldtentoonstelling te Antwerpen in 1930 vraagt het gemeentebestuur perrons in het station van Borgerhout te willen aanleggen en in dat jaar 1929 verandert de naam van Station-Borgerhout in Antwerpen-Oost.

Vijftig jaar heeft dan ook de naam Station Borgerhout officieel maar bestaan en voor die periode kennen wij volgende typen spoorwegstempels :

  • 1882-1902 : Zeshoekige stempel (type B)
  • 1903-1909 : Rechthoekige stempel met drie verdelingen (type C)
  • 1909-1929 : Rechthoekige stempel met drie verdelingen waarvan de onderste verdeling in vorm van een bijl (type D).