Homepagina > Het Spoor > Infrastructuur > Plechtige ingebruikneming van de vernieuwde spoorwegterminal in Antwerpen

Plechtige ingebruikneming van de vernieuwde spoorwegterminal in Antwerpen

vrijdag 23 oktober 2020, door rixke

Het containervervoer heeft nog maar eens bewezen, voor zover zulks nog nodig mocht zijn, dat het zijn infrastructuur optimaal wenst uit te rusten.

Inderdaad, op 11 januari jl, werd te Antwerpen de nieuwe terminal-installatie in gebruik genomen.

Op de ereplaats zaten de hh. Lataire, Directeur-Generaal van de NMBS en Voorzitter van de Raad van Beheer van de NV Interferry die de Antwerpse terminal beheert, Delwaide, schepen voor de haven van Antwerpen, en verder verscheidene prominenten uit de internationale spoorwegkringen en de Antwerpse havenbedrijven.

In zijn toespraak onderstreepte de heer Lataire de toeneming van het spoorwegaandeel in het containervervoer van de Antwerpse haven (58 481 containers in 1971, bijna 65 000 in 1972), een toeneming die, gelet tevens op de verdere evolutie, geleid heeft tot de uitbreiding van de installaties.

Verder zei de heer Directeur-Generaal dat het verkeer, in de toekomst, op de terminal zal worden geconcentreerd en dat er directe treinen zullen worden ingelegd tussen de terminal en bepaalde bestemmingen, wat de bevordering van de containers in hoge mate ten goede zal komen.

Tot slot sprak de heer Directeur-Generaal de hoop uit dat de samenwerking tussen de Antwerpse haven en de spoorweg verder soepel en vruchtbaar moge verlopen, waarna de heer Delwaide hem zijn achting en zijn erkentelijkheid betuigde voor de bijdrage van de NMBS tot de ontwikkeling van het containerverkeer in de Antwerpse haven.

Voor hen die houden van technische details geven we hierna graag de beknopte steekkaart van de terminal:

  • 1 portaalkraan met een hefvermogen van 30 ton
  • 1 nieuwe portaalkraan met een hefvermogen van 35 ton, die ook uitgerust is met grijparmen voor het behandelen van het rail-routevervoer
  • 1 straddle-carrier
  • 4 sporen van 400 m onder de kranen
  • 14 hulpsporen
  • een modern gebouw waarin de klanten kantoorruimte kunnen huren.

Bron: Het Spoor, maart 1973