Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Infrastructuur > Modelwerkplaats Antwerpen-Noord

Modelwerkplaats Antwerpen-Noord

H. H.

lundi 27 septembre 2010, par rixke

Net zoals een auto moet ook een trein regelmatig een onderhoudsbeurt krijgen. Nette en bedrijfszekere treinen leveren zonder twijfel tevreden klanten op. Om dit laatste is het toch uiteindelijk te doen !

De laatste jaren heeft de NMBS al in heel wat nieuw en modern materieel geïnvesteerd. Nieuw materieel vergt ook nieuwe onderhoudstechnieken. In het begin van de jaren negentig besloot de NMBS zich daarom ook op dit gebied te reorganiseren. Verschillende onderhoudscentra hebben zich ondertussen gespecialiseerd in een bepaald type van materieel. Naast de omvorming van de tractiewerkplaats Oostende, waar hoofdzakelijk gewerkt wordt aan motorstellen en rijtuigen, en de ingebruikname van de nieuwe werkplaats in Charleroi, werd onlangs een gloednieuwe tractiewerkplaats in Antwerpen-Noord opgestart. Zij zal instaan voor het onderhoud op korte en middellange termijn van de nieuwe generatie locomotieven en materieel met ingebouwde motor.

 Middenin de Antwerpse haven

De nieuwe tractiewerkplaats Antwerpen-Noord vervangt eigenlijk de oude werkplaats van Antwerpen-Dam. Deze was reeds vóór 1925 bedrijvig als werkplaats voor het volledige onderhoud van stoomlocomotieven. De aanpassingen in de loop der jaren ten spijt, voldeed ze niet langer aan de vereisten van vandaag. Bovendien belette het steeds drukker wordende treinverkeer een gemakkelijke doorgang.

De ideale ligging van een werkplaats is daar waar zich een grote concentratie aan materieel bevindt. Bijkomende transportkosten worden dan tot een minimum herleid. Een nieuwe werkplaats in Antwerpen-Noord lag dus voor de hand. Hier bevinden zich immers de meeste rangeer- en baanlocomotieven, het is tevens het vertrek- en aankomstpunt van een groot deel van het goederenvervoer. Bovendien kunnen de mobiele interventieteams snel optreden in het uitgestrekte havengebied.

 Nieuwe werkplaats, nieuwe technieken

De werkplaats van Antwerpen-Noord is een voorbeeld van hoe het onderhoud er in de toekomst zal uitzien. Bij het ontwerp ervan werd naar een evenwicht gestreefd tussen rentabiliteit, ergonomie, veiligheid en respect voor het milieu.

Hier worden bijgevolg de nieuwste onderhoudstechnieken toegepast. Klanten uit de privé-sector kunnen eveneens beroep doen op de ervaring en know-how van de nieuwe tractiewerkplaats.

De hal is 17 000 m2 groot en telt 13 sporen die op paaltjes gebouwd zijn om het werken aan de locomotieven gemakkelijker te maken. Het personeel kan gelijktijdig aan alle kanten van een locomotief werken dankzij speciale toegangsplatformen. Zelfs de bovenkant is bereikbaar vanaf platformen die aan het dak zijn bevestigd.

Ten voordele van het comfort werden bepaalde muren akoestisch geïsoleerd en wordt de rook van diesels afgevoerd via speciaal ontwikkelde afzuigkappen. 11 lichtingsstanden met vijzels van 25 ton kunnen bij een grote onderhoudsbeurt van een locomotief zonder probleem de wielen van de locomotief scheiden van de machinekast. Een volledig geïsoleerde ruimte wordt gebruikt voor het proefdraaien van de motoren en het verfspuiten van het koetswerk.

Het materieel dat onderhouden moet worden komt in een wachtsporenbundel terecht. Van daaruit wordt het met een aangepast spoor/wegvoertuig, dat vanop afstand bestuurd wordt, via een speciaal ontwikkelde seininrichting naar de onderhoudsstand gebracht.

Dat men bij het ontwerp van deze werkplaats oog had voor het milieu, blijkt uit tal van voorbeelden. De magazijninrichting, de opslagruimte voor gevaarlijke goederen, de overdekte treinwasinstallaties, de verwarming op aardgas en de olievoorzieningssystemen zijn er de getuigen van. Zo zal het waswater van de reinigingsstand na zuivering opnieuw gebruikt worden en zijn de opslagtanks zo opgevat dat bij het overlopen van smeerolie niets in de bodem terechtkomt. Alle afvalstoffen worden selectief behandeld.

De nieuwe tractiewerkplaats Antwerpen-Noord behoort zonder twijfel tot een nieuwe generatie van onderhoudscentra.

Centra die achter de schermen een belangrijke rol spelen in de maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de treinen. En dit laatste bepaalt uiteraard de tevredenheid van de klant, zowel in het reizigers- als het goederenverkeer.

 Antwerpen-Noord

Antwerpen-Noord treedt vooral op als werkplaats voor het periodieke onderhoud van :

  • 27 van de 67 baanlocomotieven reeks 51 ;
  • 99 rangeerlocomotieven van 10 verschillende types, waaronder de nieuwe reeks 77 ;
  • 51 elektrische locomotieven van verschillende types.

In 2010, als het investeringprogramma 2001-2010 volledig zal uitgevoerd zijn, zal TW Antwerpen-Noord ongeveer 30 % van het locomotievenpark onder haar hoede nemen. Concreet betekent dit : 115 elektrische en 126 diesellocomotieven en alle « sprinter »-motorstellen.

 Onderhoud locomotieven

  • Grondige schouwing na 10000 km of max. 24 dagen.
  • Een periodiek onderhoud na 35 000 km of max. 3 maanden.
  • Toevallige herstellingen van defecten.

De grondige schouwing en de toevallige herstellingen gebeuren in een willekeurige, meestal de dichtsbijzijnde, tractiewerkplaats. Het periodiek onderhoud wordt uitgevoerd in een welbepaalde werkplaats dat over gekwalificeerd personeel beschikt.

De NMBS telt :

  • 9 polyvalente en strategisch ingeplante tractiewerkplaatsen voor het onderhoud en de herstelling van het tractiematerieel, waaronder Antwerpen-Noord ;
  • 7 degelijk uitgeruste technische onderhoudsposten voor het gewone onderhoud en de herstelling van rijtuigen en de schoonmaak en kleine herstellingen van het reizigersmaterieel ;
  • 12 onderhoudsposten voor de schoonmaak, de schouwing en kleine herstellingen van het reizigersmaterieel.

Bron : Het Spoor, augustus 2000