Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Geschiedenis > 150 jaar spoorwegen > 150 jaar spoorwegen in belgië

150 jaar spoorwegen in belgië

lundi 28 mai 2012, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

 Officiële herdenking

In aanwezigheid van Z.M. de Koning had op maandag 6 mei de officiële herdenking plaats van 150 jaar Belgische Spoorwegen. Daar het tevens 50 jaar geleden was dat de eerste geëlektrificeerde lijn in België nl. Brussel - Antwerpen werd ingereden, reed een vierledig motorrijtuig uit 1935 de genodigden van Brussel-Centraal naar Mechelen.

officiële herdenking te Mechelen op 6 mei in aanwezigheid van Z.M. de Koning

Aan het station, nabij de “Mijlpaal”, waar eveneens een gereconstrueerd model van de locomotief “De Olifant” staat opgesteld, vond de plechtigheid plaats ; te dezer herdenking werd een bronzen plaat onthuld. Een trein type “L” met 4 oude rijtuigen getrokken door een stoomlocomotief “type 12”, die in 1939 op de lijn Brussel - Oostende “het blauwe lint” veroverde met een topsnelheid van 165 km per uur, bracht de personaliteiten terug naar Brussel, waar de Koning in het Congrespaleis de openingsvergadering van het Congres van de Internationale Spoorwegcongresvereniging bijwoonde.

concert spoorwegharmoniën te Brussel

 Tentoonstellingen

Van 4 tot 27 mei richtte de NMBS in het station Brussel-Centraal een tentoonstelling in onder het motto “150 jaar technische evolutie bij de Belgische Spoorwegen”, waar aan de hand van foto’s, tekeningen en vele voorwerpen de roemrijke geschiedenis van het spoor werd uitgebeeld, beginnend met het verschijnen van de eerste treinen in Engeland in 1825. Vervolgens het ontstaan van de Belgische spoorwegen, met de aanzet tot verspreiding van deze vorm van vervoer over het ganse vasteland.

stoomloc type 16, tentoongesteld te Brussel-Noord

Naarmate de spoorweg groeide, ontstonden er nieuwe behoeften zoals telefoon, telegraaf, elektrische apparatuur, cybernetica... De kern waar in feite alles om draait, is de reiziger voorwie men voortdurend op zoek is geweest naar betere opvangmogelijkheden en hoger comfort in stations en treinen. Nooit te voren werd dergelijke verzameling voorwerpen en documenten over de wereld van de spoorwegen bij elkaar gebracht. De tentoonstelling loopt nog tot 18 augustus in het Mediacenter te Oostende en van 4 tot 14 september in het tentoonstellingspaleis te Namen.

Van 4 mei tot 2 juni liep in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel tevens de spoorwegtentoonstelling “Aspecten van een dagelijkse realiteit”, waar in de verschillende zalen een overzicht gegeven werd van de filatelie, de activiteiten van de Internationale Slaapwagenmaatschappij in België, schilderkunst, tekeningen, foto’s, stripverhalen en affiches, stoomlocs, het verzet van de spoormannen in 1940-1945 en de spoorweg met het oog op de toekomst.

 Congres van de Internationale Spoorwegcongresvereniging

Het congres van de ISCV gehouden te Brussel van 6 tot 10 mei had als thema : het aandeel van de spoorwegen in het verkeersgebeuren bij de eeuwwisseling.

het ISCV-congres had als thema : het aandeel van de spoorwegen in het verkeersgebeuren bij de eeuwwisseling.

Naast de informatie-uitwisseling over verwezenlijkingen of aan de gang zijnde proeven werd ook bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkelingslanden, vooral wat de technische en financiële samenwerking met de geïndustrialiseerde landen betreft. Door de snelle evolutie en de groeiende concurrentie van andere vervoerwijzen moeten de spoorwegondernemingen hun doelstellingen en strategie immers definiëren om zich aan te passen aan de veranderingen van hun sociale en economische omgeving.


Bron : Het Spoor, september 1985