Homepagina > Het Spoor > Wist U dat ? > COMECON: Een nieuwe „Europ-pool” voor de Oosteuropese landen

COMECON: Een nieuwe „Europ-pool” voor de Oosteuropese landen

zaterdag 9 september 2023, door rixke

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

Het gemeenschappelijk wagenpark van de COMECON-landen groepeert, om te beginnen, 100.000 wagens, toebehorende aan de volgende landen: Bulgarije, Czechoslowakije, Duitsland (B.R.), Hongarije, Polen, Roemenië en de U.S.S.R. Op de wagenkasten wordt, naast de beginletters van het eigenaarsnet, een speciaal merkteken aangebracht; dat merkteken „O P W” is de Russische afkorting van „gemeenschappelijk wagenpark” waarvan het administratief bureau te Praag gevestigd is.


Bron: Het Spoor, oktober 1964